Olja med potential från organiskt material

Det kanadensiska företaget Dynamotive lanserar en teknik för framställning av bioolja av organiskt material från jordbruket och skogen. Tekniken bygger på pyrolys och kallas Biotherm och är en snabb teknik att framställa olja och kol som kan användas som energikälla i exempelvis sågverksindustrin.

Biotherm bygger på snabb upphettning av biomassa utan syre med en fluidiserande sandbädd. Biotherm-processen ska vara mer robust än andra pyrolys-teknologier. I processen produceras 60-75 procent olja, 15-25 procent kol och resten icke kondenserbara gaser. Av ett ton skogsbränsle kan man få ut 600-750 kg bioolja med ett energiinnehåll som är 55 procent av det för dieselolja.

– Fördelen med bioolja är att den är koldioxidneutral och att det är ett flytande bränsle som lätt kan transporteras, konstaterar Brian A. Richardsson, ekonomichef på Dynamotive. En annan fördel att vi kan använda många olika typer av organiskt material som exempelvis skogsrester, sockerrör eller andra jordbruksrester.

Stor potential

Dynamotive ser en stor potential för bioolja och är förhoppningsfulla att kunna producera olja till ett pris som är konkurrenskraftigt med dieselolja och naturgas. De pekar på att en fabrik för bioolja kan producera 200 000 fat olja per år utifrån 65 000 ton biomassa. Detta ska ses i perspektivet att bara skogsindustrin i världen per år producerar 100 miljoner ton restmaterial som sågspån och bark. Det ger en möjlig produktion av 300 miljoner fat bioolja.

– Det kommer dock att ta 4-5 år innan vi kan producera ordentliga volymer, säger Brian A. Richardsson.

Efter fullskaletester bygger man för närvarande en 2,5 megawatts-anläggning i Erie Flooring i Ontario i USA. Här hoppas man kunna producera 100 ton bioolja varje dag och anläggningen kommer att byggas vid ett sågverk som förser den med råvara. 48 av de producerade tonnen kommer att användas för att försörja sågens 2,5 megawatt-turbin. 0,6 megawatt kommer att användas i processen, en megawatt för att producera el och 0,9 megawatt kommer att säljas.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.