Ökade mål för förnybar energi går att nå

Att öka målet för förnybar energi till 70 procent år 2020 är fullt möjligt. Det visar en ny rapport om förnybar energi och energieffektivisering där initiativtagarna nu uppmanar regeringen att höja ambitionen.

Rapporten visar att ett mål på 70 procent TWh till år 2020 kan uppnås genom en kombination av ökad produktion av förnybar energi och energieffektivisering. Rapporten utgår från att tillförseln av biobränslen ökar med 38 TWh till år 2020, vilket motsvarar den nuvarande ökningstakten, samt att vindkraften ökar med 28 TWh, enligt regeringens mål. Dessutom ska tillförseln från övriga förnybara energikällor som solvärme öka med 4 TWh.

Rapporten presenteras av Naturskyddsföreningen, LRF och Anders Wijkman som tillsammans har tagit initiativet till Förnybart.nu. De anser också att energieffektivisering är en av de viktigaste klimatfrågorna och uppmanar nu regeringen att den slutliga energianvändningen ska minska med 20 procent, vilket motsvarar 80 TWh, till 2020.

– Det är obegripligt att regeringen vill fortsätta att använda mer och mer energi. Vi har en klimatkris och det borde vara uppenbart att att vi måste satsa mer på energieffektivisering, vilket dessutom är lönsamt, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Effektivseringsstöd

Målet om minskad energianvändning menar initiativet kan nås genom ett effektiviseringsprogram för lokaler och bostäder, ökat stöd till effektivisering inom industri och småföretag, samt genom ett nationellt mål för nya bilars bränsleförbrukning och klimatpåverkan.

Initiativets föreslagna mål för både förnybar energi och energieffektivisering resulterar i det övergripande målet att andelen förnybar energi ska uppgå till 70 procent till 2020 i Sverige.

Fakta

Förnybart.nu föreslår följande tre nationella mål:

· Att den förnybara energitillförseln ökar med 70 TWh till 2020

· Att Sveriges energianvändning i relation till BNP ska minska med 4,0 procent per år och att den slutliga energianvändningen ska minska med 20 procent (80 TWh) till 2020

· Att andelen förnybar energi i Sverige år 2020 ska uppgå till 70 procent

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter