Ökad samverkan ska vässa tillsynen

Juridik & Politik Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat tillsynsvägledningen på miljöområdet. Igår överlämnade de sin rapport där de föreslår en rad förbättringsförslag.

Idag har länsstyrelserna och 14 centrala myndigheter i uppgift att ge tillsynsvägledning till de myndigheter som har operativt ansvar för tillsynen på miljöområdet, främst kommuner och länsstyrelser.

Utvärderingen visar att kvaliteten på vägledningen varierar mellan de tillsynsvägledande myndigheterna och mellan olika tillsynsområden inom miljöbalken, något som kan leda till brister i tillsynens effektivitet och rättssäkerhet.

Stadskontoret föreslår därför att den frivilliga samverkan som idag bedrivs inom Miljösamverkan Sverige utvecklas och utvidgas så att samsynen mellan de operativa och tillsynsvägledande myndigheterna ökar. Som en konsekvens av detta förslag föreslås att Tillsyns- och föreskriftsrådet avvecklas.

Statskontoret föreslår också att länsstyrelsernas vägledningsuppdrag begränsas samt att Naturvårdsverket får ett utökat ansvar att följa upp och rapportera om tillsynens resultat.

Hela rapporten hittar du här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.