nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ogräsgifter hamnar i skånskt grundvatten

Länsstyrelsen i Skåne har undersökt länets grundvatten och hittat rester av bekämpningsmedel i en tredjedel av proverna. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, vill se en skärpning av rutinerna för att skydda det viktiga livsmedlet.

  • Annons 1

Fyra av tio fynd kom från ämnen som finns i dagens ogräsbekämpning.

– Det här är en tydlig signal till kommunerna att de i sitt arbete måste tillämpa de regler som finns för vattenskydd och till markägare att följa reglerna vid användning av bekämpningsmedel, säger Clas Magnusson, utredare på Hav.

Det är sedan tidigare känt att grundvattnet kan påverkas av olika bekämpnings- och växtskyddsmedel, men den skånska studien visar att det även drabbar dricksvattentäkter där dricksvatten hämtas ifrån.

Följa upp bristerna

För att skydda dricksvattentäkter kan kommunen eller länsstyrelsen med stöd av miljöbalken inrätta vattenskyddsområden. Skyddet kan bestå i föreskrifter och restriktioner om schaktningsarbeten, bergvärme, spridning av gödsel och bekämpningsmedel för både företag och enskilda hushåll.

– Rapporten tyder på att det inte fungerar till fullo idag. För oss blir det nu viktigt att titta närmare på hur reglerna efterlevs. Beror bristerna på att föreskrifterna är felaktiga, att de tillämpas fel, att man slarvar eller att man är okunnig om de regler som gäller? Eller är det en kombination av de orsakerna? Vi har bra regler idag men de behöver användas mer effektivt, fortsätter Clas Magnusson på Hav.

Länsstyrelsen i Skåne vill att samtliga vattentäkter i länet har ett fungerande vattenskyddsområde så snart som möjligt. Det för att förhindra att grundvattnet förorenas så att det i värsta fall blir otjänligt som dricksvatten.

– I dag ska samma myndighet som ger tillstånd till användning av bekämpningsmedel, alltså kommunerna, även tillse att reglerna för vattenskyddsområden efterlevs. Här bör kanske länsstyrelsen, som man gjort i Skåne, följa upp hur det egentligen fungerar.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.