Ogräsgifter hamnar i skånskt grundvatten

Länsstyrelsen i Skåne har undersökt länets grundvatten och hittat rester av bekämpningsmedel i en tredjedel av proverna. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, vill se en skärpning av rutinerna för att skydda det viktiga livsmedlet.

Ogräsgifter hamnar i skånskt grundvatten

Fyra av tio fynd kom från ämnen som finns i dagens ogräsbekämpning.

– Det här är en tydlig signal till kommunerna att de i sitt arbete måste tillämpa de regler som finns för vattenskydd och till markägare att följa reglerna vid användning av bekämpningsmedel, säger Clas Magnusson, utredare på Hav.

Det är sedan tidigare känt att grundvattnet kan påverkas av olika bekämpnings- och växtskyddsmedel, men den skånska studien visar att det även drabbar dricksvattentäkter där dricksvatten hämtas ifrån.

Följa upp bristerna

För att skydda dricksvattentäkter kan kommunen eller länsstyrelsen med stöd av miljöbalken inrätta vattenskyddsområden. Skyddet kan bestå i föreskrifter och restriktioner om schaktningsarbeten, bergvärme, spridning av gödsel och bekämpningsmedel för både företag och enskilda hushåll.

– Rapporten tyder på att det inte fungerar till fullo idag. För oss blir det nu viktigt att titta närmare på hur reglerna efterlevs. Beror bristerna på att föreskrifterna är felaktiga, att de tillämpas fel, att man slarvar eller att man är okunnig om de regler som gäller? Eller är det en kombination av de orsakerna? Vi har bra regler idag men de behöver användas mer effektivt, fortsätter Clas Magnusson på Hav.

Länsstyrelsen i Skåne vill att samtliga vattentäkter i länet har ett fungerande vattenskyddsområde så snart som möjligt. Det för att förhindra att grundvattnet förorenas så att det i värsta fall blir otjänligt som dricksvatten.

– I dag ska samma myndighet som ger tillstånd till användning av bekämpningsmedel, alltså kommunerna, även tillse att reglerna för vattenskyddsområden efterlevs. Här bör kanske länsstyrelsen, som man gjort i Skåne, följa upp hur det egentligen fungerar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.