Findus stoppar ärtproduktion

Slam från Findus reningsverk i Bjuv har läckt ut i en närliggande sjö och kraftigt påverkat syrebalansen. Detta har lett till omfattande fiskdöd. Nu stoppar företaget all ärtproduktion.

Findus stoppar ärtproduktion

I måndags kom indikationer på att syrenivån i Vegeå, vid Findus reningsverk i Bjuv, hade sjunkit kraftigt. Det visade sig att organiskt slam, med höga halter av fosfor och kväve, hade läckt ut från reningsverket och letat sig ned i ån.

Dagen efter gick Findus ut med att de stoppar all produktion av ärtor.

Vegeå är ett populärt tillhåll för fiskeentusiaster och situationen beskrivs som ”katastrofal” på den lokala fiskeföreningens hemsida.

– Det finns tyvärr inget mer passande ord än katastrof för att beskriva situationen i Vegeå. Det är en total utplåning av allt liv vi tvingas bevittna nu, det hela känns så klart fruktansvärt, skriver medlemmen Peter Forsén.

Omfattande konsekvenser

Länsstyrelsen har samlat in prover och konstaterar att en sträcka på upp till tre mil kan vara drabbad. Det kan ta flera år innan området har återhämtat sig.

– Vid en snabb inspektion idag har jag sett döda öringar, och även ål, abborre och gädda verkar ha kvävts till döds på grund av syrebrist i Vegeå. Detta är helt oacceptabelt ur miljösynpunkt, skrev Rune Brandt, enhetschef på länsstyrelsen i Skåne, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen har polisanmält Findus som har erkänt sitt ansvar och satt in en rad åtgärder. Bland annat pumpar man in rent vatten i ån och avsätter slam till åkrar.

– Vi tar miljön på största allvar och agerar med högsta försiktighet i den här frågan. Då våra åtgärder inte lett till den förbättring som vi förväntat oss stoppar vi nu ärtproduktionen tillsvidare. Det är också i linje med länsstyrelsens rekommendationer, säger Anna Broekman, kommunikationschef på Findus Norden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.