nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utsläppsrätter är för billiga menar OECD.
Priset på koldioxidutsläpp är för lågt, enligt en rapport från OECD. FOTO: Creative Lab / Shutterstock.com

OECD: Koldioxidutsläpp måste kosta mer

Om kostnaderna för att släppa ut koldioxid utvecklas i samma takt som idag, kommer det att dröja till 2095 innan de motsvarar de faktiska kostnaderna för utsläppen i form av klimatförändringar. Det hävdar OECD i en ny rapport.

  • Annons 1

OECD har granskat kostnaderna för att släppa ut koldioxid i 42 länder 2018, och jämfört med tidigare år. Enligt undersökningen ökar kostnaderna, men alldeles för långsamt. Ska länderna kunna klara sina åtaganden enligt Parisavtalet krävs högre pris på koldioxidutsläpp, menar författarna.

I rapporten jämförs kostnaden för att släppa ut ett ton koldioxid (skatter och utsläppsrätter) med en antagen kostnad som uppstår när koldioxiden släpps ut. Kostnaden har bedömts vara som lägst 30 euro per ton. Men kostnaden för den som släpper ut ligger ofta långt därunder.

Gapet minskar – men för sakta

När priset jämförs med den faktiska kostnaden får man fram en procentsats, som ska vara så låg som möjligt. När den blir noll är utsläppspriset och den antagna miljökostnaden desamma.

Enligt rapporten var gapet 76,5 procent 2018. Detta är bättre än 2015 (79,5 procent) och 2012 (83 procent). Men kostnaderna för att släppa ut behöver öka, och det snabbt.

– Skillnaden mellan dagens kostnader för koldixiodutsläpp och de verkliga kostnaderna för vår planet är oacceptabla, säger Angel Gurría, generalsekreterare i OECD, i ett pressmeddelande.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, säger att det inte räcker att räkna på kostnader och pris.

– Angreppssättet är lite märkligt. Vi ska ju nolla utsläppen till år 2050 för att klara Parisavtalet. Det är den samlade politiken som är intressant, och de utsläppsminskningar per capita den skapar, säger han till Miljö & Utveckling.

Läs mer: Så ska Göteborg nå parisavtalet

Han menar att ett globalt koldioxidpris är en utopi, och att frågan därmed bör handla om hur man transformerar ekonomin och samhället ändå.

– Man kan till exempel se att kostnaderna för teknikskiftet överskattas, det blir i regel billigare än vad man tror. Men politikerna blir förlamade när de har en felaktig bild av investeringskostnaderna. Den okunskapen om möjligheterna är ett allvarligare hot för Sverige idag än okunskap om klimatförändringarna, säger Svante Axelsson.

OECD konstaterar också att låga kostnader för koldioxidutsläpp innebär en större risk att näringslivet förlorar viktiga konkurrensfördelar i framtiden, när ekonomin ställts om.

På tjugonde plats

Sverige placerar sig på tjugonde plats i undersökningen, med ett gap mellan kostnader för utsläpp respektive miljö på 63 procent. I toppen återfinns bland andra vårt grannland Norge, med ett gap på endast 34 procent. Alltså en konkurrensfördel på sikt, enligt OECD.

Sämst i klassen är Ryssland, som har ett gap på 100 procent.

Studien jämför även gapet mellan kostnader och pris för olika sektorer inom näringslivet i de 42 länderna. Den visar att vägtransporter ligger närmast att betala för sina verkliga kostnader, gapet är 21 procent. Längst från verkligheten befinner sig industrin.

Omdiskuterad kostnadsberäkning

Alla dessa beräkningar är baserade på en miljökostnad på 30 euro per ton koldioxid. Men att beräkna framtida kostnader för koldioxidutsläpp är inte okontroversiellt och beräkningarna kan ge väldigt olika resultat beroende på vilka antaganden som görs. Författarna bakom rapporten skriver att 30 euro är lågt räknat, och att ett rimligt pris per ton år 2020 är 60 euro, vilket naturligtvis ökar gapet mellan miljökostnad och kostnad för den som släpper ut ännu mer.

Läs mer: Här kan du ladda hem hela rapporten.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.

Fiskguiden 2019: Här är fiskarna du ska låta simma vidare

WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur är släppt. Den vittnar bland annat om att bestånden hos 4 av 10 av våra vanligaste matfiskar inte mår bra. Miljö & Utveckling listar vilka fiskar du ska undvika i disken.