Nya regler för nollenergihus

Nya begrepp, nya referensvärden och i vissa fall något skarpare krav. Nyheterna i de nya reglerna ska underlätta projektering och säkra byggnadernas energiegenskaper på lång sikt.

Sveriges Centrum för Nollenergihus har utarbetat en ny uppsättning krav för energiklassning av nollenergi, passivhus och minienergihus. Den nu reviderade versionen kallas för FEBY12 och är uppdelad på skilda dokument för bostäder och lokaler.

– Det är många och väsentliga förändringar till det bättre i den nu reviderade versionen, säger Eje Sandberg i Sveriges Centrum för Nollenergihus, en medlemsbaserad förening som tagit över ansvaret för FEBY.

Kraven för byggnaderna ligger i princip kvar på samma nivåer för effektiv energianvändning som tidigare, men nya begrepp och nya referensvärdena vid beräkningar innebär smärre förändringar. Ibland ger de något skarpare krav och ibland mindre.

Förändringar i den nya versionen:

– bättre anpassning till byggreglerna (BBR) och med samma referensvärden som byggbranschen använder för normalt boende vilket ger jämförbara resultat.

– tröskeleffekter vid olika klimatzoner har delvis tagits bort

– skarpare viktningstal för el (2,5) och mindre skarpt krav för fjärrvärme (0,8) när olika energislag används för byggnadens uppvärmning. Därmed blir kraven teknikneutrala mellan fjärrvärmda byggnader och byggnader med vämepumpar.

– kravet för energieffektiva fönster skärps för att driva utvecklingen framåt.

– kraven för årsenergi är nu skallkrav för flertalet byggnadstyper och inte bara rekommendationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.