Ny metod ska möjliggöra återanvändning av koldioxid från industrier

Klimat Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar en ny metod där koldioxid ska fångas in och omvandlas till etanol och baskemikalier med breda användningsområden.

Ny metod ska möjliggöra återanvändning av koldioxid från industrier
Luleå tekniska universitet

Som enda svenska universitet deltar Luleå tekniska universitet i det EU-finansierade forskningsprojektet BioRECO2VER, som sker i nära samarbete med processindustrier i Europa. Målet är att med hjälp av storskaliga och miljövänliga metoder minska koldioxidutsläpp från industrier.

– Vår uppgift på Luleå tekniska universitet är att visa att vi – med hjälp av miljövänlig teknik som vi utvecklar – kan fånga in och avskilja koldioxid ur rökgaserna med biokemiska metoder. Sedan ska andra forskare i Europa omvandla koldioxiden och visa att det fungerar även på storskalig nivå, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Vill optimera tekniken

Tekniken för avskiljning av koldioxid från rökgaser görs med hjälp av effektiva enzymer som ger hög infångningsförmåga och har hög stabilitet i extrema miljöer. Nu vill forskarna optimera tekniken genom att utveckla nya, tåligare enzymer för processindustrin.

Målet med BioRECO2VER är att visa att det är storskaligt, tekniskt och ekonomiskt möjligt att fånga in koldioxid direkt från industrin, för att sedan med industriell bioteknik omvandla koldioxiden till baskemikalier med breda användningsområden, som isobuten och laktat.

Ytterligare två projekt

Parallellt med BioRECO2VER utvecklar Luleåforskarna, i samarbete med Umeå universitet, tekniken ytterligare i ett projekt finansierat av Energimyndigheten.

I ett tredje projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, arbetar forskargruppen inom biokemisk processteknik för att utveckla innovativa metoder för att med hjälp av mikroorganismer selektivt omvandla koldioxid och förnybar el till etanol.

– En attraktiv form av energilagring är flytande bränsle med en hög energidensitet som effektivt kan transporteras, säger Ulrika Rova.

Fakta

Om BioRECO2VER

Projektet BioRECO2VER är ett Horizon 2020-projekt med 13 deltagande parter från forsknings- och teknikorganisationer, universitet och industriföretag i Spanien, Italien, Polen, Tyskland, Nederländerna och Sverige.

BioRECO2VER är det största pågående forskningsprojektet i Europa inom detta område. Budgeten för Luleåforskarna är sex miljoner kronor under fyra år. Forskningssamarbetet koordineras från belgiska forskningsinstitutet VITO. 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.