Ny luftguide ska stötta kommunerna

Luftföroreningar påverkar både miljö och hälsa. Nu finns en ny version av Luftguiden som ska stötta kommunernas arbete med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Det är Naturvårdsverket som har tagit fram Luftguiden som vänder sig till Kommuner, länsstyrelser, luftvårdsförbund och konsulter.

Under 2010 infördes nya bestämmelser i Sverige för att införliva EU:s nya luftkvalitetsdirektiv. Handboken innehåller Naturvårdsverkets tolkning av de nya bestämmelserna och omfattar allt från bedömning, prövning och tillsyn till hur kontroll av luftkvalitet, information och rapportering ska gå till. Samt hur åtgärdsprogram ska tas fram.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.