Sverige kan halvera sin energianvändning

Sverige kan halvera sin energianvändning till år 2030, det visar en rapport som Naturskyddsföreningen presenterar idag. Det är konsulter från SWECO konstaterar i rapporten att att det är möjligt att reducera Sveriges energianvändning med 190TWh till 2030. dagens energiförbrukning ligger på 400TWh och Naturskyddsföreningen menar att man inte behöver tumma på välfärden.

Föreningen presenterar också ytterligare en rapport av Hans Nillson, Fourfact, som visar konkreta förslag på politiska styrmedel för att reducera energianvändningen. Skärpta energikrav på nya byggnader, vita elcertifikat för att skapa en marknad för energieffektivisering, förbättrade system för energimärkning, införande av elmätning i hushållen och krav på att elbolag avskaffar nätavgiften är några av förslagen.

Naturskyddsföreningen föreslår också att regeringen inför ett nationellt råd för energieffektivisering.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.