Märkning av kemikalier lika inom EU

EU-parlamentet har beslutat att införa FNs regler om märkning av kemiska produkter i EU. Bland annat anger reglerna vilken information som ska finnas på kemikalier som säljs till industri och konsumenter.

Men alla är inte nöjda med beslutet. Miljöpartiets Carl Schlyter vänder sig bland annat mot att de ämnen som bedöms som mindre giftiga, kategori 5, inte får någon märkning. Det kan innebära att till exempel rengöringsmedel på butikshyllan i Sverige som tidigare haft varningstext nu inte kommer att ha det.

Jens Holm, vänstergruppen GUE/NGLs ansvarige för ärendet, är nöjd med den kompromiss som röstats igenom, men beklagar att de inte nådde ända fram.

– Kemikalier som är giftiga, persistenta och bioackumulativa, så kallade PBTs, kommer inte att märkas. Istället har man beslutat att frågan ska lyftas på FN-nivå. Det är en allvarlig brist i denna överenskommelse. Men vi har nått en hyfsad kompromiss, och för alla som riskerar att drabbas av cancer, allergi, hudsjukdomar eller andra kemikalieåkommor är det ett stort och viktigt beslut.

De nya reglerna gäller från 2010 för kemiska ämnen och från 2015 för blandningar.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.