Låt EU-valet bli ett klimatval – om sådant EU kan bestämma

Debatt Klimatet är den viktigaste frågan för väljarna i det kommande EU-valet. Det är en mycket rimlig prioritering, efter extremvädret förra sommaren, årets rekordtidiga torka och brandrisk och den hittills varande oförmågan såväl i Sverige som globalt att snabbt minska klimatpåverkan, skriver Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.

Låt EU-valet bli ett klimatval – om sådant EU kan bestämma
Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco.

Därför är det också glädjande att samtliga partier lyfter fram klimatfrågan i sina valmanifest – men flera exempel på vad de lyfter fram är bara vagt kopplade till vad EU faktiskt kan besluta.

För det första: Kärnkraften. Moderaterna anger: “Bygger vi ut kärnkraften kan vi rädda klimatet. Det visar kalkyler från FN:s klimatpanel. Därför vill vi dubbla EU:s satsningar på kärnkraft. För Europa behöver mer klimatsmart el från förnybart och kärnkraft – inte smutsig kolkraft och rysk gas.”

Experter i FN:s klimatpanel IPCC har tydligt slagit fast att de inte argumenterar för kärnkraft, att flera av deras scenarier för att klara klimatmålen inte har med kärnkraft att göra och att deras globala scenarier inte kan användas för att rättfärdiga en viss energimix regionalt. Viktigare ändå är att varje EU-land själv beslutar om vilken energimix man har; det är inte EU som avgör hur många reaktorer Sverige, Polen eller Malta ska ha i drift.

Kan inte vila oss i form

I Sverige har moderaterna beslutat att vara kvar i energiöverenskommelsen, som slår fast att elsystemet år 2040 ska vara 100 procent förnybart, vilket ju inte kärnkraften uppfyller – oavsett vad EU beslutar. Eftersom ny kärnkraft har oerhört långa ledtider mellan beslut och driftsstart, är det också svårt att se hur nya reaktorer ska kunna hjälpa oss att klara klimatmålen. För här är IPCC tydliga; vi kan inte fortsätta att vila oss i form i väntan på nya tekniska lösningar längre fram.

Liberalerna anger: “Även om dessa beslut är nationella är det viktigt att de diskuteras på EU-nivå eftersom exempelvis det tyska beslutet att fasa ut kärnkraften i förtid fått en kraftig påverkan på hela Europas energisystem.” Det är en mer korrekt beskrivning; i kärnkraftsfrågan är EU en diskussionsklubb.

För det andra. Koldioxidskatten. Liberalerna skriver: “Vi har ingen tid att förlora – EU måste ta ledningen i klimatarbetet. Nu måste vi snabbt få på plats en europeisk koldioxidskatt, för att minska utsläppen och bana väg för ny grön teknik.” Hur det ska gå till presenterar de inte, och låtsas inte om att EU-kommissionen redan lagt fram och dragit tillbaka förslag om en gemensam koldioxidskatt, av det enkla skälet att medlemsländerna inte vill ha detta.

Oseriöst med gemensam koldioxidskatt

Eftersom nya skatter beslutas med enhällighet på EU-nivå, räcker det med att ett enda land inte vill, så blir det inget. Och skulle man vilja ändra sättet EU beslutar om skatter, så kräver detta också enhällighet. Det är naturligtvis inte omöjligt att också länder som Polen, Ungern, Bulgarien eller Malta så småningom faktiskt vill ha en koldioxidskatt – men det är närmast oseriöst att ha en gemensam koldioxidskatt som svar på den akuta klimatutmaningen, samtidigt som man med rätta slår fast att vi inte har någon tid att förlora.

För det tredje: Flyget. “Vi föreslår därför att en europeisk flygskatt ska finansiera en upprustning av Europas järnvägar”, skriver miljöpartiets tre toppkandidater på DN Debatt (13 april 2019). Valmanifestet slår också fast att EU ska “införa bränsle- och energiskatt på flygbränsle”; i praktiken alltså tre skilda skatter som MP vill införa på europeisk nivå.

MP:s förslag orealistiskt i närtid

Flygets utsläpp måste minska, men miljöpartiets förslag går så långt i federalistisk riktning att det är orealistiskt i närtid. Idag har EU ingen beskattningsrätt; det är medlemsstaterna som tar ut skatt och bestämmer vad den ska användas till – och förslaget om EU-gemensam flygskatt hamnar därmed i samma läge som liberalernas Bryssel-beslutade koldioxidskatt; en spännande långsiktig vision svår att kombinera med ett budskap om “nu” eller “klimatet kan inte vänta”.

Dessa tre partier och samtliga partier i EU-parlamentet har en rad förnuftiga, värdefulla förslag på klimatområdet. Men när moderaterna i EU-valet starkt betonar kärnkraften, liberalerna koldioxidskatten och miljöpartiet flygskatten så gör de det mot bättre vetande. I valrörelsens slutskede vore det värdefullt med ett starkare fokus på sådant EU faktiskt beslutar om och som det är rimligt att EU kan genomföra i närtid – för klimatet kan inte vänta.

Av: Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores

Läs mer: Med elbil i det nordliga laddmörkret

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.