Kraftig ökning av tjänsteresor förutspås

En Teliaundersökning bland svenska företag visar att 30 procent av svenskarna kommer att öka sitt resande i tjänsten under det kommande året. Bara sex procent tror att resandet kommer att minska. Bland de yngre tillfrågade är det hela 45 procent som räknar med att de kommer att resa mer.

En femtedel av alla män som kommer att minska sitt resande anger miljöpåverkan som ett starkt skäl. Endast en av 20 kvinnor minskar resandet av miljöhänsyn.

Var tredje tillfrågad i undersökningen anser att insparad tid är en viktig anledning till att minska resandet. Minskade kostnader och viljan att testa alternativa sätt att genomföra möten är två andra starka skäl till att resa mindre.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.