Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Kostnad ett hinder i hållbarhetsarbetet

Hållbar utveckling Med starka affärscase kan hållbarhetsfrågan bli en avgörande konkurrensfaktor. Men frågan om det verkligen ger avkastning hämmar arbetet.

Ledningens engagemang är direkt avgörande för framgång inom hållbarhetsarbetet. Det visar en undersökning bland trehundra chefer i Europa som The Economist Intelligence Unit genomfört på uppdrag av Coca-Cola Enterprises.

Undersökningen visar att nästan hälften av de tillfrågade, 44 procent, också tror att ledningens engagemang kommer vara den viktigaste frågan de tre kommande åren. Drygt trehundra av de tillfrågade cheferna i undersökningen, som alla är befattningshavare i form av styrelseledamöter, mellanchefer eller har en annan ledande position, uttryckte den åsikten. I Sverige var motsvarade siffra 67 procent. En av tre uppger att tydliga interna roller och ägandeskap av hållbarhetsfrågan kommer att påverka arbetet positivt.

Studien identifierar även behovet av att bygga starka affärscase för att kunna visa näringslivet hur viktigt det är att prioritera hållbarhetsarbetet och låta det vara en viktig del av företaget.

De europeiska cheferna upplever att arbetet med hållbarhetsfrågor kan ge företaget ökat anseende och fördelar gentemot deras konkurrenter. I Sverige tror 33 procent även att arbetet stärker kommunikationen med intressenter.

Nästan varannan chef, 44 procent, uppger att det stora hindret i deras företags hållbarhetsarbete är kostnaden och att det saknas en tilltro till att arbetet ska ge avkastning. Nästan tre av tio, 31 procent, uppger att den stora utmaningen är brister i den interna organisationen.

Innovation, samarbeten och ny teknik identifierades som viktiga komponenter för framgång. I Sverige uppger 44 procent att de samarbetar med civilsamhället och en av tre uppger att de samarbetar med universitet och högskolor för att få idéer till sitt hållbarhetsarbete.

– Nästa era för hållbart företagande kommer domineras av meningsfulla samarbeten. Genom att samarbeta med beslutsfattare, myndigheter och civilsamhälle kan vi tillsammans försöka identifiera de innovationer som krävs för att lösa de viktigaste samhälls- och miljöfrågorna i vår tid, säger John F Brock, styrelseledamot och vd för Coca-Cola Enterprises.

Sustainability Insights: Learning from Business Leaders presenterades på Sustainability Innovation Summit tidigare i veckan, ett arrangemang som Coca-Cola Enterprises och The Economist står bakom.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.