Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Konkreta åtgärder gav lägre utsläpp

Skoda i stället för Volvo, bilpool i stället för privata bilar och utbildning i energisnål bilköring är några av de åtgärder Borlänge Energi har gjort för att minska bolagets största miljöbov, nämligen koldioxidutsläppen.

Konkreta åtgärder gav lägre utsläpp

När Borlänge Energi gjorde en miljöutredning 1999 visade det sig att bolagets största miljöbov var koldioxidutsläppen från transporterna. Då ska man komma ihåg att bolaget också har en fjärrvärmeanläggning där man förbränner avfall. Att aktivt börja jobba med att få med transporterna i miljöledningssystemet var därför ett naturligt steg i miljöarbetet.

Minskad bensinförbrukning

Fokus sattes på att få ned bränsleförbrukningen via bland annat bensinsnålare bilar och mer ekonomisk körstil. Fram till 2003 har bränsleförbrukningen minskat med drygt 40 procent.

– De miljöåtgärder som vi gjort har bidragit till en stor del av minskningen av bränsleförbrukningen. Vi uppskattar att omkring 65 procent av minskningen är en direkt följd av vår miljösatsning.

Det säger Magnus Bäckmark på Borlänge Energi som tillsammans med Karin Lundgren vid Envia har sammanställt en mobilitetsplan för Borlänge Energis miljösatsning. Resultaten visar att det går att jobba med transporter och snabbt få bra resultat, men ändå är det många företag som drar sig för att ta med resor och transporter i sina miljöledningssystem. Magnus Bäckmark hoppas att Borlänge Energis satsning ska ge inspiration om hur man kan jobba med dessa frågor.

Att många tvekar tror han kan bero på att miljösatsningar på resor och transporter tar tid och kräver en del stora investeringar. Dessutom ställer det höga krav på ett förändrat beteende. Man kan inte längre hålla fast vid bilen som statussymbol utan måste låta miljöargumenten väga tyngst.

Små bensinsnåla bilar

– Eftersom transporter var en av de stora miljöpåverkande faktorerna i bolaget var det självklart för oss att börja med att se över fordonsparken, påpekar Magnus Bäckmark

På personbilssidan stod valet mellan att satsa på etanolbilar eller att helt enkelt välja mindre bilar med lägre bränsleförbrukning. Valet föll på små bilar av modellen Skoda.

– En satsning på etanolbilar löser inget i ett långsiktitgt perspektiv, då etanolen är en bristvara. Att satsa på småbilar med mindre motorer ger större resultat när det gäller minskningen av koldioxidutsläpp och därmed också en större global effekt, säger Magnus Bäckmark.

Alla anställda erbjöds sedan en kurs i eco-driving vilket snabbt gav resultat. Åtta månader efter kursen hade Borlänge Energi minskat bränsleförbrukningen med 12 kubikmeter, vilket motsvarar 4 procent av den totala förbrukningen.

– Det är inte omöjligt att få ned bränsleförbrukningen ytterligare fem till sex procent, men då måste man nog lägga på något extra som sporrar de anställda att köra bensinsnålt fullt ut, konstaterar han.

Lägre totalkostnad

När det gäller de tyngre fordonen har man successivt bytt ut de gamla mot nya och dessutom ställer man krav på att entreprenörer använder nya maskiner. Här använder man vägverkets modell där åkarnas ersättning är relaterad till det fordon de använder. Ett miljömässigt sämre fordon ger en lägre ersättning.

– Att hålla sig med nya bilar behöver inte kosta företaget mer, säger Arne Torsgården, miljö- och kvalitetssamordnare på Borlänge Energi. Tvärtom, totalkostnaden blir bättre med nya fordon eftersom man inte behöver kosta på lika mycket i reparationer. Att ha exempelvis en sopbil på verkstaden innebär också andra rent praktiska problem med sophämtningen.

Även de privata resorna till och från jobbet ingår i företagets miljösatsning. De anställda uppmuntras att lämna bilen hemma och skulle man ha behov av en bil när man kommer till jobbet så finns det en bilpool med 5 fordon som de anställda kan använda. Sedan 2000 har antalet personer som använder den egna bilen i tjänsten minskat från 100 till 55.

– Många vägrar till och med att använda sin egen bil i tjänsten, påpekar Magnus Bäckmark. Genom att bygga upp en tjänstebilpool kan vi styra de anställda att åka i den typ av fordon som vi vill.

Hela människan

Borlänge Energis miljösatsning handlar dock inte bara om fordon, utsläpp och pengar. Helhetstänkandet är det centrala. I mobilitetsplanen ingår därför även trafiksäkerhet, kunskap om första hjälpen och att uppmuntra vardagsmotionen.

– De anställda har fått cyklehjälmar under förbehållet att de ska använda dem och i alla bilar finns det en säkerhetsväst som man kan ta på sig om det blir fel på bilen och man måste stanna vid vägkanten, säger Arne Torsgården. Nu planerar vi även att göra en extra satsning på utbildning i första hjälpen så att alla kan hjälpa till om de kommer till en en olycksplats.

– För att få förståelse bland de anställda är det viktigt att vara konkret annars är det lätt att man fastna i visionsarbetet, säger Magnus Bäckmark. Vi har också haft en mycket drivande ledning som prioriterat dessa frågor.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.