Klimatsmarta fordon premieras

Energimyndigheten har beviljat 168,3 miljoner kronor till olika forskningsprojekt som är inriktade på att minska bränsleförbrukning och utsläpp från såväl lätta som tunga fordon. Några av de som beviljas medel inom ramen för programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är Volvo med dess olika produktionsenheter, Scania CV, General Motors Powertrain-Sweden och Haldex Traction.

FFI är ett samverkansprogram mellan staten och den svenska fordonsindustrin. De finansierar gemensamt forskning, innovation och metodutveckling. Dess huvudsakliga inriktning är hållbar produktionsteknik, fordonsutveckling, transporteffektivitet, fordons- & trafiksäkerhet samt energi & miljö. Satsningen hanteras inom Vinnova, Energimyndigheten och Vägverket.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.