Nationellt demonstrations- program för elbilar föreslås

Ett nationellt demonstrationsprogram för elbilar och laddhybrider. Det föreslår Energimyndigheten som i fredags redovisade kunskapsunderlaget om marknaden för elbilar inför regeringen.

Rapporten pekar också på att utbyggnaden av laddinfrastruktur bör etableras samt ett ökat stöd till elbilar i relation till andra miljöfordon. Det fyraåriga ekonomiska stödet för ett demonstrationsprojekt som Energimyndigheten föreslår ska öka antalet elbilar på marknaden och låta svensk fordonsindustri vara med i utvecklingen. En kvarts till en halv miljard föreslås stödet vara på.

– Det är inte bara fordonsindustrin som gagnas av ett eventuellt demonstrationsprogram. Även annan svensk industri får en ökad möjlighet att delta i utvecklingen av viktiga delkomponenter, säger generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar.

Ökat stöd till elbilar

Stödet är idag större till miljöbilar som drivs på etanol och biogas, än el och laddhybrider. Energimyndigheten föreslår nu att stödet ökas och ska ges i samband med inköp av bilen.

Kunskapsunderlaget som Energimyndigheten presenterade har tagits fram tillsammans med Energimarknadsinspektionen, Transportstyrelsen och Vägverket, men också i samråd med företrädare för bilindustri, elproducenter, konsumenter Sveriges kommuner och landsting samt relevanta myndigheter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.