Romina Pourmokhtari om stora miljömötet: ”EU kan göra mer”

POLITIK EU:s klimatministrar har samlats i Sverige för att diskutera hur unionen kan uppnå sina miljömål. "EU kan vara ännu starkare genom att utnyttja vår konkurrenskraft och våra företag för att ställa om", säger Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) till Miljö & Utveckling.

Romina Pourmokhtari om stora miljömötet: ”EU kan göra mer”
Romina Pourmokhtari (L) Foto: Elliot Klint.

I dag inleds EU:s informella miljöministermöte på Arlanda där ministrarna tillsammans med företagsledare från varje medlemsland ska diskutera hur den gröna omställningen kan påskyndas. Mötet är inriktat på att hitta sätt att öka samarbetet mellan EU:s medlemsländer och näringslivet för att driva på en mer hållbar utveckling.

Mötet inleds med en plenarsession där inbjudna talare kommer att ta upp tvärsektoriella frågor som investeringar, innovation och offentlig/privat samverkan. Därefter följer två sessioner där ministrar och företagsledare kommer att diskutera i mindre grupper. Den första sessionen kommer att fokusera på vilka förutsättningar och incitament som kan stödja företagen i den gröna omställningen och hur man kan överbrygga de hinder som företagen har identifierat. Efter det kommer det att finnas tre parallella diskussioner om biologisk mångfald, giftfri cirkulär ekonomi och klimat.

Vad är dina förhoppningar för sammanträdet?

– Jag hoppas på ökad dialog och utbyte av åsikter. Enkelriktad kommunikation kan vara nödvändigt ibland, men det är också viktigt att ha en öppen dialog och diskutera hur vi kan skapa bättre incitament och övervinna hinder som politiken kan ställa upp på vägen mot positiv utveckling. Jag ser fram emot givande diskussioner där olika länder kan dela med sig av sina framgångar och svårigheter. Vi behöver lära oss av varandra och dela kunskap och erfarenheter mellan våra medlemsstater, säger Romina Pourmokhtari till Miljö & Utveckling.

Hur ser du på EU:s roll i den gröna omställningen?

– Jag anser att EU:s roll är oerhört viktig i det globala klimatarbetet. EU driver på för en snabb omställning av vårt samhälle och ekonomi, vilket jag tycker är positivt. Samtidigt har EU också ett ansvar för den roll man spelar i världen, där vi har välutvecklade ekonomier och starka demokratier som ger oss bättre förutsättningar att ställa om. Jag tror att EU kan vara ännu starkare genom att utnyttja vår konkurrenskraft och våra företag för att ställa om, både genom reglering och lagstiftning och genom incitament. Politikerna bör också visa att vi vill att våra företag och industri ska bli gröna, säger hon.

Vad är den viktigast frågan som du vill lyfta under kommande mötesdagar?

– Genom att lyssna på varandras framgångar och utmaningar kan vi skapa en ömsesidig förståelse. Ofta är vi fokuserade på att driva vår egen agenda, men det finns mycket att lära från våra 27 medlemsstater. Som ordförande från Sverige är mitt mål att främja ett öppet utbyte mellan länderna, avslutar Romina Pourmokhtari.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.