nr-logo

Hållbarhet i praktiken

I både Stockholm och Malmö har mängden kväveoxider i luften sjunkit från cirka 40 mikrogram per kubikmeter år 1990 till cirka 20 mikrogram per kubikmeter år 2015.

Kläder som minskar växthuseffekten

Dagens konsumtionssamhälle bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Därför har forskare vid högskolan i Borås börjat skapa textilfibrer av växthusgas från luften.

  • Annons 1

Tillsammans med forskare på högskolan i Borås satsar innovationslabbet Smart Textiles på ett projekt för att åstadkomma ett systemskifte i textilbranschen. Med hjälp av en ny tillverkningsmetod kan metangas bindas i fibern och påverka klimatet positivt genom att motsvarande andel minskar i atmosfären.

– Idag består också hälften av alla textila fibrer av syntet, som polyester som tillverkas av fossilbaserade råvaror. Om vi kan ersätta dessa med fibrer som binder växthusgaser får vi en dubbel miljöeffekt – genom att både minska den fossila användningen och samtidigt minska växthusgaserna, konstaterar Lena-Marie Jensen, koordinator för projektet ”From Air”, som är ett samarbete mellan Smart Textiles, Högskolan i Borås och Dedicated Institute.

Med den nya metoden skulle det alltså gå att ta fram plagg som faktiskt är positiva för miljön.

– Fungerar tekniken har den potential att bli en ”game changer” inom textilindustrin, säger Lena-Marie Jensen.

Smart Textiles är motorn för textila innovationer med en unik bredd – från grundforskning, prototypframtagning till kommersialisering av produkter. Arbetet sker tillsammans med akademi, näringsliv och myndigheter.

Huvudfinansiärer är innovationsmyndigheten Vinnova, Västra Götalandsregionen och Sjuhärads Kommunalförbund.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.