Nya etappmål ska avgifta kretsloppen

Juridik & Politik Hormonstörande ftalater ska ersättas med mindre farliga ämnen. Det står klart sedan ett regeringsuppdrag till Kemikalieinspektionen. Regeringen har dessutom beslutat om fyra nya etappmål inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Nya etappmål ska avgifta kretsloppen

De fyra nya etappmålen handlar om att minska kemikalieriskerna för barn, att avgifta kretsloppen för varor och återvunnet material, att utveckla EU:s kemikalieregler genom stärkt tillämpning av substitutionsprincipen samt att öka takten för att fasa ut användning av farliga ämnen.
–    Det behövs en tydligare färdriktning i det svenska arbetet med att uppnå en giftfri vardag. Med de fyra nya etappmålen om farliga ämnen förbättras kemikaliesäkerheten i samhället, kommenterar miljöminister Lena Ek som också menar att målen är utformade för att stimulera till innovation och utveckling av säkrare alternativ.
Regeringen har också under gårdagen gett Kemikalieinspektionen, Kemi, i uppdrag att kartlägga användningen av ftalater, kemiska ämnen som främst används som mjukgörare i plats och som kan skada fortplantningsförmågan och vara hormonstörande. Uppdraget sträcker sig till den 30 november 2014 och Kemi ska verka för att företag frivilligt ersätter ftalater med mindre farliga ämnen eller material. Myndigheten ska också utreda behov av och föruutsättningar för att införa nationella begränsningar.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.