nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Nya etappmål ska avgifta kretsloppen

Hormonstörande ftalater ska ersättas med mindre farliga ämnen. Det står klart sedan ett regeringsuppdrag till Kemikalieinspektionen. Regeringen har dessutom beslutat om fyra nya etappmål inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Foto: Morgufile
  • Annons 1

De fyra nya etappmålen handlar om att minska kemikalieriskerna för barn, att avgifta kretsloppen för varor och återvunnet material, att utveckla EU:s kemikalieregler genom stärkt tillämpning av substitutionsprincipen samt att öka takten för att fasa ut användning av farliga ämnen.
–    Det behövs en tydligare färdriktning i det svenska arbetet med att uppnå en giftfri vardag. Med de fyra nya etappmålen om farliga ämnen förbättras kemikaliesäkerheten i samhället, kommenterar miljöminister Lena Ek som också menar att målen är utformade för att stimulera till innovation och utveckling av säkrare alternativ.
Regeringen har också under gårdagen gett Kemikalieinspektionen, Kemi, i uppdrag att kartlägga användningen av ftalater, kemiska ämnen som främst används som mjukgörare i plats och som kan skada fortplantningsförmågan och vara hormonstörande. Uppdraget sträcker sig till den 30 november 2014 och Kemi ska verka för att företag frivilligt ersätter ftalater med mindre farliga ämnen eller material. Myndigheten ska också utreda behov av och föruutsättningar för att införa nationella begränsningar.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.