Regeringen vill se färre kemikalier i ogräskriget

Juridik & Politik Regeringen föreslår att alla lantbrukare ska öka det förebyggande arbetet mot ogräs. Syftet är att minska användningen av växtskyddsmedel och skydda vattentäkter.

Från den 1 januari 2014 ska alla lantbrukare växla upp det förebyggande arbetet mot ogräs eller odla ekologiskt. Statens jordbruksverk ska informera om reglerna.

– Genom denna förordning ökar vi skyddet för människa och miljö samtidigt som vi jobbar för en teknikutveckling mot mer hållbar användning av växtskyddsmedel, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande.

Förslaget läggs som ett led i genomförandet av EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel. Även resterande medlemsstater fastställer handlingsplaner.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.