”Industrin bromsar utfasning av farliga kemikalier”

Debatt Det händer att industrin försöker bromsa arbetet med att fasa ut och ersätta farliga kemikalier. Och de har goda skäl. Det skriver Elis Carlström, forskningschef på Swerea IVF i ett svar på en debattartikel från kemiindustrin.

”Industrin bromsar utfasning av farliga kemikalier”

Den 23 juni skrev jag en debattartikel i Miljö & Utveckling om att farliga kemikalier måste bort mycket snabbare än som sker idag och att motståndet från industrin gör att arbetet går oerhört långsamt. Företrädare från kemiindustrin svarade sedan på min artikel och skriver att det är en grav felaktig bild och att de inte alls bromsar arbetet. ”I själva verket bedriver industrin ett kontinuerligt arbete för att fasa ut och ersätta skadliga kemikalier.”

Självklart har de stora kemiföretagen en oerhört god kompetens inom sitt område, de har god kontroll på lagstiftningen och de sysslar seriöst med att ta fram nya kemikalier. Trots det så händer det att industrin försöker bromsa ny lagstiftning. Ofta bromsar man av mycket goda skäl. Om vi utan ersättning skulle ta bort alla bromerade flamskyddsmedel så skulle dödligheten i bränder öka dramatiskt. Om vi tar bort alla hälsofarliga syntetiska oorganiska fibrer så skulle hela vår stålindustri stanna.

Saknar förståelse

Men trots den stora kompetensen hos kemiindustrin så saknas ibland förståelse för hur kemikalierna fungerar under en produkts hela livscykel. I ett pågående forskningsprojekt om ersättning av PFAS, högfluorerade kemikalier, i textilindustrin har vi sett att de ersättningskemikalier som vissa företag infört i sina produkter har nya oväntade problem. Det helhetsgrepp som vi på Swerea tagit på att hitta alterantiv, där vi samarbetar med akademins miljöforskare och med industriella användare har uppfattats som mycket intressant av industrin. Tillräckligt intressant för att även kemiföretag som DuPont och 3M aktivt deltar i projektets intressentgrupp. Swereas forskning har också nyligen visat att nya material som används för att ersätta bly skapar nya oväntade tillförlitlighetsproblem. Detta trots ett stort industriellt utvecklingsarbete att ta fram nya material och nya processer. Här samarbetar vi bland annat med stora internationella elektroniktillverkare och med våra svenska fordonsföretag för att finna lösningar som fungerar under produkternas hela livslängd. Den stora gruppen företag som använder kemikalier men som inte är kemiföretag har svårt att fullt ut förstå och upprätthålla den komplexa lagstiftningen. Det ser vi på Swerea i praktiken.

Hälsofarliga kemikalier konstanta

Swerea har ett medlemsprogram kallat Kemikaliegruppen. Det består av över 100 kemikalieanvändande företag som får hjälp av Swereas experter att följa existerande kemikalie-lagstiftning och att ligga steget före konkurrenterna med att hitta lösningar på kemikalieproblem. Detta är ingen statligt finansierad verksamhet, företagen har så stort behov att de betalar för den här hjälpen.

Kemikalieinspektionens statistik visar att den totala förbrukningen av hälsofarliga kemikalier i stort sett legat konstant under de senaste åren. De konstaterar i sin rapportering att: ”Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.” Det är positivt att industriföretagen satsar pengar på att ta fram ersättningskemikalier. Men om det vore tillräckligt och det fanns ett väl fungerade utfasnings- och substitutionsarbete så skulle vi inte ha sett dessa problem.

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.