nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kemikalieskatt på elektronik – missar målet totalt!

Sverige har sedan lång tid ett internationellt gott rykte beträffande miljö- och kemikaliearbete. Men det nu presenterade förslaget om beskattning av elektronik kommer att urholka det goda ryktet, skriver Hans Wendschlag, europeisk hållbarhetschef på Hewlett-Packard.

  • Annons 1

Kemikalieskatteutredningen har tagit fram ett förslag på beskattning av elektronik och dess innehåll av flamskyddsmedel. Bland annat omfattas spisar, tvättmaskiner och datorer. Syftet med skatten är att tillverkare av elektronikprodukter ska stimuleras att välja flamskyddsmedel med bättre egenskaper. Men skatten riskerar att bli kontraproduktiv. Enligt förslaget kommer direkt olämpliga ämnen, exempelvis sådana som är cancerframkallande och fosterskadande erhålla maximal skatterabatt samtidigt som väl undersökta ’säkrare’ alternativ kommer att beskattas till 100 procent. Förklaringen till detta är att skatteförslaget felaktigt baseras på flamskyddsmedlens tekniska egenskaper och inte på respektive ämnes miljö- och hälsoegenskaper.

Sedan 2008 har vi noggrant undersökt alla de cirka 100 kommersiellt tillgängliga flamskyddsmedel som kan förekomma i våra produkter utifrån deras miljö- och hälsoegenskaper. Varje ämne har granskats avseende 18 faroegenskaper där vi använt metoden Green Screen for Safer Chemicals som utvecklats av miljöorganisationen Clean Production Action i Kalifornien. Av dessa 100 har 85 antingen omfattande dataluckor eller olämpliga miljö- och hälsoegenskaper. Endast 15 flamskyddsmedel klarar så rigorösa krav att de med största sannolikhet aldrig kommer att hamna på EUs kemikalielagstiftning REACHs kandidatlista. Men dessa dokumenterat bra alternativ kommer nu att beskattas!

Syftet med den föreslagna skatten är att tillverkare av elektronikprodukter ska stimuleras att välja flamskyddsmedel med bättre egenskaper. Detta kommer inte att ske, eftersom:

  • Det inte framgår vilka egenskaper ett ämne ska ha så att det INTE beskattas.
  • Man beskattar ämnenas tekniska egenskaper, inte deras miljö- och hälsoegenskaper. Detta leder till att väl undersökta bra substitut beskattas medan olämpliga alternativ får maximal skatterabatt.
  • 25 procent skatt alltid ska betalas, oavsett vilka ämnen som används. Konsekvensen av detta är att inga incitament finns för ’säker’ substitution.
  • Då skatten baseras på de kemiska ämnenas tekniska egenskaper och inte deras individuella hälso- och miljöegenskaper, kommer både bra och mindre lämpliga ämnen att beskattas.

Exempelvis kommer miljömärkta produkter enligt TCO, Svanen och tyska Blå Ängeln att beskattas. Amerikanska Naturvårdsverket EPA har genomfört en stor studie kring flamskyddsmedel. Här finns ett antal flamskyddsmedel som har dokumenterat olämpliga egenskaper, exempelvis cancerframkallande och fosterskadande som erhåller maximal skatterabatt.

Med den nya skatten föreslås att avsaknaden av standardiserade mätmetoder för att skilja mellan additiva och reaktiva ämnen nu ersättas med en lista med ca 100 ämnen vars förekomst i produkterna ska deklareras. Våra materialexperter har nu kommit fram till att det i princip inte för något av dessa ämnen finns standardiserade analysmetoder. Detta leder till att myndigheternas marknadskontroll för att säkerställa att rätt skatt betalas inte är möjlig och denna rättsosäkerhet kommer att leda till långdragna rättstvister. Man kan givetvis undra hur det kunde bli så fel. Den främsta förklaringen är att man under de snart fyra år som frågan utretts av Kemikalieinspektionen, KEMI och sedan hanterats av Finansdepartementet, endast talat med industrin och dess berörda medlemmar vid ett enda tillfälle. Av industrin skriftligen framförda synpunkter och begäran om dialog har konsekvent avvisats. Det mest anmärkningsvärda i denna historia är KEMI:s positiva remissvar som fullt ut stödjer skattens införande. Även här hittar du mer om detta.  Om Sverige vill bibehålla sitt goda miljörykte, vädjar vi till att man besinnar sig, gör om, gör rätt och framförallt tala med oss!

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.