Hon lämnar Stockholms stad – blir vd för Geoforum

Karriär Sofi Almqvist, i dag enhetschef på exploateringskontoret i Stockholms stad, går nästa år över till rollen som vd på Geoforum.

Hon lämnar Stockholms stad – blir vd för Geoforum
Sofi Almqvist. Foto: Geoforum

Sofi Almqvist är även vice ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare. Hon har en lång bakgrund inom kommunal samhällsbyggnad och användningen av geodata och digitalisering för att skapa effektiva processer för hållbart samhällsbyggande.

Hon har även stor erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom organisationer.

Vilka erfarenheter tar du med dig från arbetet på Stockholms stad till Geoforum?

– Jag tar med mig många olika erfarenheter från att ha jobbat som ledare inom stadsutveckling under många år. Framför allt tar jag med mig ett stort kontaktnät både inom Stockholms stad och många andra kommuner samt konsult- och entreprenörskontakter, säger Sofi Almqvist och berättar vidare:

– Inom Stockholms stad har vi jobbat mycket med digitalisering på senare år, bland annat genom projektet Smart och uppkopplad stad. Vi har även jobbat mer aktivt med hur vi tar hand om teknisk dokumentation från stadsutvecklingsprojekt på ett mer effektivt och strukturerat sätt genom digitalisering.

Kan du ge något exempel på hur digitalisering kan leda till ökad hållbarhet?

– Digitalisering och hållbarhet hänger verkligen ihop. Digitaliseringen medför ökad tillgänglighet, kunskapsöverföring, bättre informationsflöden, förändrade arbetssätt med mera. Framför allt tänker jag på hur vi med nya sätt att samla in och visualisera data om vår omgivning tydliggör – både mer effektivt och med större säkerhet, vilka insatser vi behöver göra för ökad hållbarhet och även att vi inte behöver transportera oss i lika stor utsträckning som tidigare tack vare digitaliseringen. Där hittar vi de verkliga hållbarhetsvinsterna, menar Sofi Almqvist.

Hur ser dina visioner ut för Geoforum framåt?

– Geoforum Sveriges vision är: Ökad och breddad användning av geodata och digitalisering – för ett effektivt och hållbart samhälle. Jag kommer genom min roll som vd att leda Geoforum mot visionen, genom att representera branschen och bedriva påverkansarbete i syfte att skapa förutsättningar för en ökad förståelse och användning av geodata, säger Sofi Almqvist.

Vilka tror du kommer bli dina största utmaningar på jobbet?

– Jag tror att den största utmaningen blir att få förståelse från beslutsfattare för att vi måste jobba aktivt för öppna data och en ökad digitalisering, och det kräver ökade investeringar för en framtid där digitalisering och artificiell intelligens förändrar sättet vi jobbar på och hela samhällsutvecklingen, säger Sofi Almqvist.

Sofi Almqvist tillträder sin tjänst i februari 2020.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.