Johanna Sandahl till nytt toppjobb

karriär Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl får nytt internationellt uppdrag där hon kommer leda cirka 30 miljoner människor från mer än 35 länder.

Johanna Sandahl till nytt toppjobb
Johanna Sandahl. Foto: Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl blir ordförande för Europas största miljönätverk European Environmental Bureau (EEB).

Organisationen är Europas största nätverk för miljöorganisationer, med 160 medlemsorganisationer i mer än 35 länder, och samlar totalt cirka 30 miljoner människor.

Ska leda styrelsens arbete

I rollen som ordförande på EEB kommer Johanna Sandahl leda styrelsens arbete. Organisationen har ett kontor i Bryssel med cirka 50 anställda.

EEB jobbar brett med frågor som rör miljö och hållbarhet, såsom ekonomi, miljölagstiftning och specifika sakfrågor, exempelvis klimat, biologisk mångfald, kemikalier och jordbrukspolitik.

– Den kommande femårsperioden är otroligt viktig för att vända flera mycket allvarliga trender. EU:s utsläpp av växthusgaser måste snabbt vända neråt för att nå nära noll 2040. Utarmningen av ekosystem måste upphöra, vilket bland annat innebär att det krävs stora reformer av EU:s jordbrukspolitik (CAP). Samtidigt är det en utmaning att det är politiskt oroligt i många europeiska länder, säger Johanna Sandahl, som även kommer fortsätta sitt uppdrag som Naturskyddsföreningens ordförande.

Ska påverka EU:s miljöpolitik

– En mycket stor del av EU-ländernas miljölagstiftning och politik som påverkar miljön beslutas av medlemsländerna och Europaparlamentet i Bryssel och Strasbourg. Därför är det väldigt viktigt att påverka EU-politiken. Det är bråttom att ställa om. EU har en stor möjlighet att gå före med en ny kommission och ett nytt parlament som är grönare än tidigare. Kommissionens kommande European Green Deal kan bli ett viktigt verktyg i omställningen, säger Johanna Sandahl.

Johanna Sandahl har sedan 2014 varit ordförande för Naturskyddsföreningen och jobbar främst med frågor som rör klimat- och skogspolitik. Hon är utbildad agronom och har tidigare i sin karriär jobbat med miljö- och utvecklingsfrågor inom olika folkrörelser i Sverige och utomlands.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.