Hon blir ny hållbarhetschef på flygbolaget BRA

Karriär Maria Fiskerud har en lång erfarenhet från att jobba mot en fossilfri flybransch. Nu tar hon nästa steg i karriären när hon börjar som hållbarhetschef på flygbolaget BRA.

Hon blir ny hållbarhetschef på flygbolaget BRA
Maria Fiskerud, hållbarhetschef på BRA flyg. Foto: BRA

Från och med 20 september är Maria Fiskerud ny hållbarhetschef på flygbolaget BRA. Hon har de senaste åren arbetat som klusterledare för Fossilfritt flyg 2045 och projektledare för elflygsprojekten Nordic Network for Electric Aviation och Elektrisk Lufttransport i Sverige på RISE Service Labs.

Hur känns det att bli ny hållbarhetschef för BRA?

– Både kul och spännande, säger Maria Fiskerud.

Vad var det som lockade dig med den här tjänsten?

– Jag vill vara med och göra flygbranschen fossilfri. Det har jag arbetat med de senaste sju åren med då främst inom forskning och utveckling. Nu börjar vi närma oss kommersialisering och att då få vara med och driva arbetat framöver från en kommersiell aktör känns helt rätt, säger Maria Fiskerud.

Vad kommer du ta med dig från dina tidigare jobb till det nya?

– Det som är spännande är att jag kommer att få användning av så många olika delar från tidigare arbete. Jag har bland annat arbetat både med förändringsledarskap på företags- och samhällsnivå och här har jag nytta av båda delar. Under mina sju år inom området har jag arbetat med frågan på alla nivåer, något jag kommer att ha nytta av då jag vet vem jag ska fråga och vem som kan hjälpa oss att driva våra frågor, säger Fiskerud och fortsätter:

– Och våra frågor är ju också branschens frågor – att sänka utsläppen med ny teknik och fossilfritt bränsle. Här har vi hamnat lite i en hönan och ägget situation där flygbranschen väntar på lösningar och teknikutvecklarna/forskningen inte vågar satsa för de har inte beställningar och vet inte hur stort marknaden är.

Hon hoppas att flygbolaget BRA ska bli en katalysator för att bygga upp marknaden genom att börja efterfråga lösningarna.

Vilka är de viktigaste utmaningarna att lösa framöver för BRA och flygbranschen?

– Att vi blir fossilfria – att vi får ut all den nya teknik som kan ge oss ett fossilfritt flyg i vardagen. Så produktion av bioflygbränsle, utveckling av elflyg, men även nya affärsmodeller. Idag är t ex bioflygbränsle så mycket dyrare än fossilt flygbränsle att vi måste hitta en samfinansieringsmodell – ett sätt att dela på de kostnaderna, säger Maria Fiskerud.

Hon nämner att BRA till exempel är med i ett projekt vid Kalmar-Ölands Airport där flygbolagen, flygplatsen och kunderna delar på kostnaden.

– Jag tror att vi kommer att se utveckling av flera liknande affärsmodeller framöver. Vi måste göra det här tillsammans med våra partners och kunder för att lyckas!

Hur nära är flyget en omställning till fossilfritt enligt dig?

– Det beror på vilken nivå du menar på – Globalt, EU eller Sverige? Flygbranschen i Sverige har som mål och ambition att inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030. Det tror jag vi kommer klara. Men att helt nå netto noll som vi på BRA har satt som mål 2030 det är ambitiöst, men vi har också bra grundförutsättningar eftersom vi flyger med bränslesnåla propeller-plan. De går lite långsammare, men drar också mindre bränsle, säger Maria Fiskerud.

Hur ser framtiden ut för BRA och flyget?

– Om vi tittar lite längre fram i tiden, efter 2025, så har vi oftast flygningar runt timmen så det gör att vi passar bra för elflyg också. Men som jag sagt tidigare så kräver det att vi börjar efterfråga de tekniska lösningar som redan finns idag. Flera av dem är kvar i forsknings- och utvecklingsstadiet och de måste bli kommersiella både för att få ner priset och öka produktionen. Jag tror också att det kan leda till en annan typ av utveckling då det blir storskalig produktion. Det är först då som produktionen kan börja optimeras och priset kan minska och produktionen öka, säger Maria Fiskerud.

I pressmeddelande nämner du att ”Transformationen av flygbranschen kommer att kosta”, på vilket sätt då? Vilka kommer bli de största kostnaderna?

– Inköp både av nya elflyg – även om de är billigare i drift och energikostnader – och bioflygbränsle är en kostnad som jag nämnt tidigare. Men jag är övertygad om att vi alla som resenärer vill flyga även i framtiden och vi vill göra det utan att öka vårt klimatavtryck. Så jag tror det finns en framtid för ett fossilfritt flyg även om det är lite dyrare, säger Maria Fiskerud.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.