Här är de värsta miljöflosklerna

Kvalitet Klimatneutral och 100 procent miljövänligt är två av miljövärldens största floskler enligt Miljö & Utvecklings läsare.

Enligt Wiktionary betyder floskel granna och vackra men tomma och innehållslösa ord, fraser, eller uttryck; som på något sätt står i kontrast till (den inte så vackra) verkligheten.

Under ett par veckor har Miljö & Utvecklings läsare skickat in sina floskelspaningar till oss. Här är ett urval av dem:

Det ska vara lätt att göra miljöanpassade val.

Varianter av denna förekommer i alla möjliga sammanhang och jag tycker att det är en floskel eftersom det finns så många parametrar och synsätt på vad som är ett miljöanpassat val. Något som är bra ur perspektivet klimatpåverkan kan vara sämre när det gäller någon annan miljöaspekt. Här bedömer och värderar personer olika. Det är också ofta otydligt vad som påverkar. Vissa saker påverkar på ett sätt lokalt och på ett annat sätt globalt. Det är långt ifrån ”lätt” utan i många fall krävs att man är påläst och tar ställning för vilken typ av miljöapassat val man ska göra.

Karolina Tisell, HSEQ-koordinator, Rabbalshedekraft

100% miljövänligt

Finns det något som är 100% miljövänligt i dagens moderna konsumtionssamhälle? Allt vi gör när det gäller framförallt produkter och tjänster påverkar miljön mer eller mindre, på olika sätt (försurning, övergödning, klimatförändringar, ozonförstörning, habitatförstörning, ackumulering av gifter osv), under olika stadier (utvinning, tillverkning, distribuering, användning och avfall) och på olika nivåer (lokalt, regionalt och globalt) speciellt när vi analyserar ur ett livscykelperspektiv. Angela Odelberg

Vår miljöpåverkan är så liten i det stora hela

Det har sagts av flera stora, multinationella företag med betydande utsläpp. Alla kan med någon jämförelse visa på att de är små och obetydliga i sammanhanget. Ansvar kan man inte krypa undan, vare sig man är stor eller liten. Peter Wrenfelt, U&We

Så har vi alltid gjort

Gunnar Krantz, servicesamordnare, Domstolsverket

Klimatneutral

Det förmedlar en bild av att vi är klara, vi har ingen klimatpåverkan, medan i själva verket har företaget endast kompenserat för de utsläpp som mätts upp. I värsta fall stoppas arbetet att få ner utsläppen upp eftersom man redan är “klimatneutral”

Inget företag är “neutralt” beträffande klimatet, alla utsläpp finns kvar även om man kompenserar.

Sanningen är att det alltid finns uppströms och nerströms utsläpp som företaget varken mätt upp eller vet om.

GHG Protokoll har rekommenderat att 15 olika områden för indirekta utsläpp, scope 3, mäts. Företag som kallar sig klimatneutrala har oftast redovisat affärsresor och kanske papperskonsumtion. Det är vanligt att ca 80 procent av utsläppen är scope 3. Det betyder att det är stora områden som återstår att räkna in.

Det finns en ISO-standard, ISO 14021, som reglerar hur miljökommunikation ska gå till. Bland annat krävs att man gjort en komplett livscykelanalys, vilket jag inte tror många vet när man använder floskeln i sin marknadsprofilering.

Att mot den här bakgrunden kalla sig klimatneutral är både en miljöfloskel och också grönmålning. Göran Wiklund, U&We

Grön tillväxt

Som all ”ekonomisk” (finansiell är ett mer korrekt ord) tillväxt kräver den konsumtion, dvs prylar, utvinning av naturresurser, transporter, tillverkning, försäljning. I alla led finns det utsläpp och miljöförstöring. Olika mycket beroende på hur ”grön” stämpel tekniken har fått på sig, men lika väl utsläpp och miljöförstöring. Ett grönt klistermärke på en dålig produkt gör den inte bra Ekonomisk tillväxt, som mäts exponentiellt i BNP, är omöjligt i längden. Benny Andersson

Fakta

Så gick det till:

De som bidrog med sina floskler hade möjlighet att vinna en prenumeration på Miljö & Utveckling. Då vi ansåg det omöjligt att rangordna alla dessa underbara floskler avgjordes tävlingen genom lottdragning. Vinnare är Angela Odelberg. Stort grattis!

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.