Han startar ny masterutbildning inom hållbarhet:

Karriär Tommy Borglund, tidigare hållbarhetsexpert på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Hallvarsson, tar nästa kliv i karriären och startar Sveriges första tvååriga masterutbildning inom företagsekonomi med inriktning mot hållbarhet vid Handelshögskolan på Örebro universitet.

Han startar ny masterutbildning inom hållbarhet:
Twitter @Borglunds

Tommy Borglund har mer än 15 års erfarenhet inom CSR, kommunikation och journalistik. Han grundade år 2006 Hallvarsson & Hallvarssons CSR-team och har under åren arbetat med hållbarhetskommunikation för ett stort antal internationella företag.

Du har startat flera utbildningar inom hållbarhet – kan du berätta om dem?

– Vi startar en masterutbildning med en profil inom företagsekonomi och hållbarhet på Örebro universitet. Programmet startar hösten 2018 och är det första tvååriga i Sverige, samt en av de första i Norden. Vi tror att det finns en ganska stor grupp personer som vill jobba med hållbarhetsfrågor i framtiden och vi vet att företag har stora behov av utbildade människor inom området, säger Tommy Borglund till Miljö & Utveckling.

För att bli antagen till masterutbildningen behöver man ha läst minst 60 poäng i företagsekonomi och ha en kandidat i närliggande ämne.

Kring utbildningen finns ett nätverk av 20 företag och organisationer, som agerar bollplank för att utbildningen ska vara i linje med samhällets förväntningar och kunskapsbehov.

– Utbildningen kommer inkludera en hel termin med nya CSR- och hållbarhetskurser. Den innehåller även praktik på en hållbarhetsavdelning, en uppsats inom hållbarhet och ett antal metodkurser, säger Tommy Borglund.

Tommy Borglund.

Driver vidareutbildningar för chefer

Tommy Borglund driver även en chefsutbildning på Handelshögskolan i Stockholm, där upplägget är att en hållbarhetschef och en högt uppsatt chef på samma företag tillsammans går utbildningen.

– Det är en ledarskapsutbildning för chefer som ska lära sig att implementera hållbarhet bättre i sina organisationer. För att lyckas måste andra chefer jobba tillsammans med hållbarhetschefen. Jag tycker att hållbarhetscheferna måste bli mycket duktigare på att arbeta i partnerskap med andra. De måste bli bättre på att söka acceptans hos andra grupper och ledningar, säger Tommy Borglund och fortsätter:

– Tanken är att hållbarhetschefer ska träna sig i att förstå företagsledningar, medan de andra cheferna ska lära sig hållbarhet, vokabulären, strategierna och hållbarhetsprogrammen.

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig?

– Jag kombinerar min tid mellan akademi och näringsliv. En vanlig dag på jobbet kan inkludera föreläsningar med stundeter i Örebro, deltagande på möten om forskningsprojekt samt att hjälpa företag med deras hållbarhetsstrategier. Jag har formellt lämnat Hallvarsson & Hallvarsson, men fortsätter med rådgivning kring hållbarhetsfrågor.

Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb?

– Den största utmaningen är att skapa en samsyn om hållbarhetsfrågor. Så att alla delar av organisationerna, både de man möter i näringslivet och inom akademin, har en liknande förståelse för den stora affärsnytta som finns kopplat till hållbarhet, och att det i dag är en viktig del av företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger Tommy Borglund och fortsätter:

– Det kan vara utmanande att träffa grupper som har olika uppfattningar om hållbarhetsfrågornas vikt. En del tror väldigt tydligt på hållbarhetsdimensionens viktiga del i affärsstrategin, som värdeskapande. Andra är mer skeptiska till hållbarhetsfältet och dess betydelse för företagens konkurrenskraft. Det är viktigt att man skapar en samsyn på hållbarhet i organisationen och oftast är det en förlegad syn som en del grupper har – man tror fortfarande att det är något som inkräktar på företagets förmåga att göra vinst.

”En hållbarhetschef behöver lyfta blicken och jobba strategiskt”

”Vi har länge siktat framåt och bidragit med innovationer”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.