”En hållbarhetschef behöver lyfta blicken och jobba strategiskt”

Hållbar utveckling Det säger Maria Brogren, som i Miljö & Utvecklings karriärföljetong berättar om sin nya tjänst som hållbarhetschef på analys- och teknikkonsultbolaget WSP Sverige.

”En hållbarhetschef behöver lyfta blicken och jobba strategiskt”
WSP Sverige

Maria Brogren har i dag ett uppdrag som kommittésekreterare i den statliga utredningen Moderna byggregler och tillträder sin tjänst som hållbarhetschef på WSP Sverige i januari 2018. Hon kommer också vara knuten till WSP Environmental som seniorkonsult.

Tidigare har Maria Brogren varit energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, arbetat på Näringsdepartementet och Energimyndigheten samt varit projektledare med ansvar för energifrågor och EU-forskning på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Maria har en teknologie doktorsexamen i teknisk fysik vid Uppsala universitet.

Du tillträder tjänsten som hållbarhetschef på WSP vid årsskiftet – vilka förväntningar har du på det nya jobbet?

– Att få vara med och påverka, både företaget och samhället. Jag ser fram emot att få arbeta i ett företag som har väldigt hög kompetens och stort engagemang i hållbarhetsfrågorna. Exempelvis har WSP Sverige ett internt hållbarhetsnätverk med mellan 500 och 600 medlemmar, och det ska bli kul att få vara en del av det och bidra med det jag kan. 

Hur ska du driva WSP:s hållbarhetsarbete vidare?

– Hållbarhet är en mycket central del av WSP:s verksamhet redan i dag och en del av mitt uppdrag kommer vara att flytta fram positionerna ytterligare. Ta fram en strategi för hur vi ska bli ännu starkare på hållbarhetsfrågor, hitta nya affärer och stärka WSP:s erbjudande. Det kan handla om vilka kunder vi helst vill jobba med och vilka utvecklingsprojekt vi ska delta i. Men jag behöver först lära känna organisationen och kollegorna. Sedan blir en uppgift att försöka kanalisera allt engagemang för att skapa ännu större affärsnytta. 

Vilka kunskaper tar du med dig från dina tidigare uppdrag?

– Jag har god kunskap om hur staten och politiken fungerar. Och så känner jag byggbranschen väl och förstår dess drivkrafter och utmaningar i hållbarhetsfrågorna. Jag kan också bidra med mitt kontaktnät, till exempel inom olika myndigheter, forskarvärlden och samhällsbyggnadssektorn. Jag har aldrig varit konsult, så det är nytt. Det ska bli roligt att lära mig det!

Vilka är största utmaningarna med att arbeta som hållbarhetschef tycker du?

– Jag har ju inte börjat än, men jag kan tänka mig att det kommer att vara en utmaning att området är så brett. Det finns hållbarhetsaspekter inom det mesta, så det kan vara svårt att veta vad man ska fokusera på. Vad gör störst skillnad och vad kan vi påverka? En hållbarhetschef behöver kunna lyfta blicken och jobba strategiskt med det som gör störst skillnad i hållbar riktning för den aktuella organisationen.

”Vi har länge siktat framåt och bidragit med innovationer”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.