Global dubbling av företag med vetenskapligt baserade klimatmål

Klimat I Sverige fick ett svenskt företag sina klimatmål godkända på tisdagen. Samtidigt meddelar SBTI att antalet företag med vetenskapligt baserade mål fördubblades globalt förra året.

Global dubbling av företag med vetenskapligt baserade klimatmål
Foto: Adobe Stock

Antalet företag med vetenskapligt baserade klimatmål enligt Sciencece Based Target Initiative, SBTI, fördubblades under 2023. Det visar SBTI:s årssammanställning. Antalet företag som satte vetenskapligt godkända klimatmål ökade med 102 procent jämfört med 2022.

Sett till sektorer ökade vetenskapligt baserade klimamål mycket kraftigt i läkemedels- och hälsosektorn där uppgången från år 2022 var 245 procent. Detta förklaras dock till viss del av en låg ökning under 2022. De vetenskapligt baserade klimamålen i tillverknings- och tjänstesektorn ökade med 58 procent.

En mycket kraftig ökning fanns bland de företag som satt mål enligt SBTI:s så kallade Net-Zero Standard, det vill säga mål om nettonoll-utsläpp. Här var ökningen 245 procent jämfört med 2022 och totalt var det 449 företag som under 2023 satte den här typen av nettonollmål.

Japan är enligt SBTI:s årssammanställning det land med flest SBTI-validerade företag med 768 stycken. Japan följs av av Storbritannien med 693 och USA med 465. Indien hade den största tillväxten med 78 nya företag som satte vetenskapligt baserade mål, en ökning med 520 procent till totalt 93 företag.

Svenskt företag på listan

I Sverige meddelar teleoperatören Tre att företaget fått sina klimatmål godkända av SBTI. Klimatmålen som Tre Sverige satt är att minska sina växthusgasutsläpp inom scope 1 och 2 med 70 procent till 2030 från basår 2022, samt att köpa 100 procent förnybar el till år 2025.

I scope 3 ska man minska utsläppen med 42 procent till 2030 från basår 2022 samt uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till år 2040.

– Vi är fast beslutna att inte bara minska våra egna utsläpp, utan också samarbeta med partners och leverantörer i hela värdekedjan för att nå dessa mål och tillsammans arbeta för en mer hållbar framtid, säger Haval van Drumpt, vd för Tre Sverige, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.