Nytt återvinningskoncept från Ementorkoncernen

Ementorkoncernen, där svenska Atea ingår har lanserat ett nytt nordiskt återvinningskoncept kring it som kallas goitloop. Ett helt nytt sätt att tänka kring återvinning och grön it, enligt koncernen. Goitloop ser till att produkterna återvinnas korrekt, men jobbar också med att förlänga dess livslängd och sälja vidare utrustningen till någon med behov av en enklare dator. Medelstora företag kan i regel återanvända och sälja vidare omkring hälften av sin it-utrustning, samt återvinna resten. Genom att sälja utrustning vidare, kan organisationen få vissa inkomster från begagnad it-utrustning. Det är en positiv lösning både för miljön och för företagen.

– Undersökningar som Greenpeace gjort visar att omkring 75% av all europeisk it-utrustning inte återvinns. Gartner Group uppskattar att antalet pc på arbetsplatser kommer att öka från en till två miljarder innan 2014. Därför måste förlänga produktens livstid eller se till att den hanteras på miljömässigt rätt sätt, säger Torbjörn Jonsson, affärsansvarig goitloop på Atea.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.