Gemensam upphandling ska sänka utsläppen

Skogsindustrierna ska minska koldioxidutsläppen från branschens vägtransporter med 20 procent till 2020. Nu tar de ett steg på väg och lanserar gemensamma regler för upphandling av transporterna.

Gemensam upphandling ska sänka utsläppen

Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal andra företag med nära anknytning till området.

Den nya överenskommelsen innebär att i princip alla transporter skogsindustrin köper, direkt eller via speditörer som sker inom Sverige, ska omfattas av upphandlingskriterierna. Implementeringen av det nya avtalet sker efter hand som nya transportavtal uppdateras. I första steget gäller hållbarhetskriterierna för upphandling av vägtransporter. Framöver kommer även tåg och sjötransporter att inkluderas.

Gemensamt exporterar Skogsindustrierna cirka 20 miljoner ton produkter årligen.

– Med en gemensam röst blir vi starka nog att ställa tydliga säkerhets- och miljökrav och på så sätt driva på transportnäringen i en hållbar riktning, säger Karolina Boholm, ansvarig för Transportpolitik på Skogsindustrierna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.