Allt fler väljer gasbilar

Försäljningen av gasbilar och fordonsgas ökar kraftigt. I juni ökade försäljningen av gas till fordon i Sverige med nästan 50 procent.

Allt fler väljer gasbilar

Under första halvåret 2010 såldes också 65 procent fler gasbilar än samma period 2009. Det innebär att omkring 4 500 gasfordon nyregistrerades under första halvåret 2010. Det är en blygsam siffra jämfört med antalet bensin-, etanol- och dieseldrivna fordon som nyregistrerades under samma period, men ett uppsving för gasbilarna.

– Det här är ett resultat av en växande miljömedvetenhet, bra bilar och effektiva styrmedel. För en fortsatt god utveckling behövs incitament från regeringen. Detta är en ny marknad, där tillverkare, producenter, distributörer och konsumenter behöver känna sig trygga i att de har valt rätt väg, säger Michelle Ekman, fordonsgasansvarig vid Energigas Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.