Frivilliga hållbarhetsmärkningar granskade av FN

FN Det finns en uppsjö av hållbarhetsmärkningar, närmare 500 stycken enligt en ny FN-rapport. Rapporten visar att märkningarna gör nytta, men pekar också på problem.

Frivilliga hållbarhetsmärkningar granskade av FN
Pixabay/Creative Commons

I rapporten analyseras frivilliga hållbarhetsmärkningar och standarder bland annat i relation till tio av FN:s hållbarhetsmål. Analysen visar stor överlappning mellan de märkningar som granskats och framför allt målen för anständiga arbetsvillkor, hållbar konsumtion och produktion och ekosystem och biologisk mångfald, vilket pekar på att märkningarna kan bidra till en hållbar utveckling.

– I dag finns det nästan 500 eko-märkningar i 199 länder och 25 industriella sektorer. Med ett brett användande kan standarderna få industrier att röra sig mot förbättrade resultat, såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Standarderna förvandlar det breda begreppet hållbarhet till specifika, konkreta åtgärder för företagen och deras leverantörer, och påverkar konsumenternas köpbeslut, säger Isabelle Durant, generalsekreterare i UNCTAD, i ett pressmeddelande.

Konferens om hållbar handel

UNCTAD är FN:s konferens för handel och utveckling, och rapporten presenteras i dag 17 september på ett internationellt möte om hållbar handel och standarder i New Delhi i Indien. Rapporten är framtagen av UNFSS, ett FN-organ för hållbarhetsstandarder.

Men rapporten pekar också på problem. För att märkningarna ska få effekt krävs att de följs upp och övervakas. Författarna konstaterar att det är helt avgörande hur regeringar och företag ser till att driva frågan på nationell nivå, och skriver att noggrann standardisering, övervakning och verifiering uppenbarligen inte finns överallt.

Risk att hållbarhetsmärkningar blir en börda

Författarna menar också att de frivilliga hållbarhetsstandarderna måste stötta leverantörerna för att inte istället bli en börda. Det gäller särskilt små jordbruk i utvecklingsländer.

Ett annat problem som lyfts fram i rapporten gäller fragmentering av övervakningen av hållbarhetsstandarder. Författarna föreslår att olika FN-organ får i uppdrag att övervaka standarderna inom hållbarhetsområdet. Till exempel skulle FN:s världsturismorganisation UNWTO kunna övervaka hållbarhetsstandarder som berör turismnäringen.

Hela rapporten hittar du här.

Läs mer: Standarder för klimatkompensation

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.