Första testanläggningen

En pilotanläggning för svartlutsförgasning står nu klar i Piteå. Snart startar testerna av den nya förgasningstekniken där man utvinner energi från pappersmassaindustrins restprodukter.

Sveriges första pilotanläggning för svartlutsförgasning har byggts vid Kappa Kraftliner i Piteå. Det är Chemrec som står för tekniken och i samarbete med Energitekniskt centrum i Piteå, ETC, också för forskningsprojekten som bedrivs vid anläggningen. Förgasningstekniken finns på många områden, men hittills har den inte använts inom pappersmassaindustrin.

– Vad som är speciellt med svartlut är det består både av energirika organiska substanser från vedråvaran och av kokkemikalier som till exempel natrium, berättar Ingrid Nohlgren, projektledare vid ETC. Den kombinationen skapar en aggressiv miljö som gör det svårt att hitta material som är hållbara nog när svartlut ska återvinnas.

Vid pilotanläggningen i Piteå har man byggt en reaktor vars innermått är 60 cm i diameter. Den består av keramiskt material inkapslat i en stålbehållare. När anläggningen är i gång ska 20 ton torrsubstans förgasas per dygn, det motsvarar ungefär en procent av svartlutsproduktionen vid bruket. I pilotanläggningen kommer syntesgasen inte vidareutvecklas utan bara brännas. Om försöken slår ut väl så är kommer en större anläggning att byggas. En anläggning som kan ta emot och förgasa 25 procent av svartlutsproduktionen vid det bruk där den hamnar.

– Vi hoppas så klart att även den större anläggning byggs här, men det är inte vi som bestämmer. Anläggningen kommer att byggas vid det pappersbruk som är intresserat och inser möjligheterna med ny teknik, säger Ingrid Nohlgren.

eslut om att bygga en pilotanläggning tog Chemrec redan 1997. Att den hamnade i Piteå berodde på att Assi Domän, som vid den tiden ägde pappersmassabruket, var intresserade av försöksanläggningen. Att ETC redan fanns på plats var också en positivt bidragande orsak till placeringen. Byggandet påbörjades i augusti 2004 och nu ska allt vara färdigt. Dock kommer ingen verksamhet igång förrän i april, eftersom alla komponenter måste testköras och kontrolleras under mars.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter