Förslag för bättre återanvändning av fosfor

Återföring av fosfor från avlopp måste öka. Skärp kraven på slammets kvalitet för att minimera metaller i slammet. Upphetta slammet för att minska risken för smittspridning av exempelvis salmonella. Det är några av de förslag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen.

Naturvårdsverket anser att vi måste bli bättre på att återanvända den fosfor som finns ute i kretsloppet och enligt Majlis Bergqvist, handläggare på enheten för miljöfarlig verksamhet, är ett första mål att öka återinföringen till 60 procent till år 2015.

Enligt Naturvårdsverket behöver kommunerna investera i ny teknik på sina reningsverk så att ett renare avloppsslam kan utvinnas och de föreslår en central förordning.

Efterlängtat förslag

Svenskt vatten välkomnar det nya förlaget om en slamförordning.

– Vi tycker att slamförordningen är ett bra steg mot att få en mer hållbar slamanvändning. Nu gäller det att de tuffare kraven när det gäller kadmium och silver i slam snabbt följs upp av åtgärder vid källan och att regeringen förbjuder användningen av kadmium i konstnärsfärger samt att silver inte längre tillåts som bakteriedödande medel i kläder, säger Lena Söderberg, vd på Svenskt vatten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.