Förnybart ökar, bensinanvändningen minskar

Andelen förnybara drivmedel i transportsektorn ökar och samtidigt minskar bensinanvändningen. Det framgår av Energimyndighetens rapport Transportsektorns energianvändning.

Mellan 2007 och 2008 ökade andelen förnybara drivmedel från 4 till cirka 4,9 procent och det är främst etanol till E85 som ökar. Från 2007 till 2008 minskade bensinanvändningen med sju procent, en dramatisk minskning jämfört med tidigare år.

– En förklaring till detta är den vikande försäljningen av bensinbilar i nybilsförsäljningen. Det höga bensinpriset under året är troligtvis också en bidragande faktor till att efterfrågan minskat, säger Caroline Hellberg, enhetschef vid systemanalysavdelningen på Energimyndigheten.

Dock har dieselanvändningen stadigt ökat under senare år, mellan 2007 och 2008 var ökningen 5,2 procent. Ökande andel dieselbilar i personbilsförsäljningen samt en ökning av den tunga trafiken ligger bakom.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.