Vedeldning lika hälsofarligt som fordonsutsläpp

EU-kommissionen har vidtagit rättsliga åtgärder mot Sverige, eftersom luften kring bland annat Hornsgatan i Stockholm bryter mot regler om farliga partiklar i stadsluft. Lika hälsofarlig är dock luften i många vardagsrum. En kommande avhandling gjord av Pernilla Gustafson vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset visar att vedeldning leder till lika skadliga utsläpp. De polycykliska aromatiska kolvätena som släpps ut i inomhusluften är cancerframkallande. Nivåerna i de hem som undersöktes låg i vissa fall fem gånger högre än svenska riktvärden för vedeldning.

– Det visade sig att vedeldarna i Hagfors hade högre PAH-värden i luften i sina vardagsrum än vad vi mäter upp i mycket hårt trafikerade innerstadsområden, bland annat på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm, säger Pernilla Gustafson till Göteborgs-Posten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.