Flygutredningen överlämnad till regeringen

flyg Idag överlämnades utredningen om hur flygets användning av biobränsle ska kunna öka till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Utredningen föreslår reduktionsplikt med en mjukstart fram till 2025. 2030 ska reduktionsnivån vara 27 procent. Men detta är inte tillräckligt för att nå klimatmålen.

Flygutredningen överlämnad till regeringen
Ingar Lindholm

Reduktionsplikten, som föreslås av flygutredningen, siktar på att minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen i flyget. Plikten föreslås gälla alla plan som tankas i Sverige. Utredningen har tagit fram en plan för hur reduktionsplikten ska skärpas gradvis, och även räknat på vilka effekter det kan få på bland annat koldioxidutsläpp, priset på flygbiljetter och resandet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Med reduktionsplikten ser vi att flygets utsläpp börjar minska från 2025, sade utredaren Maria Wetterstrand.

Det som minskar är utsläppen av koldioxid från fossila källor. Höghöjdseffekten kvarstår.

– Vi har inte tagit med höghöjdseffekten eftersom den ser olika ut beroende på hur långa flygresorna är. Vi vill kunna redovisa tydligt, och det här gäller koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Höghöjdseffekten kvarstår, sade Maria Wetterstrand.

Prisökning på flygbiljetter – och prissänkning på biojet

Utredningen har räknat med en prisökning på flygbiljetterna, vilket bedöms minska flygresorna lite. 2030 skulle en inrikesbiljett vara 41 kronor dyrare, en utrikesbiljett inom Europa 78 kronor dyrare och en interkontinentalresa 250 kronor dyrare än utan inblandning. Detta kan jämföras med att en inrikesresenär i Sverige i dag betalar 300 kronor för att köpa biobränsle motsvarande sin flygresa hos Bra, som erbjuder denna tilläggstjänst. En ökad produktion av biobränsle kan alltså antas ge ett sänkt pris framöver.

I volym skulle det behövas 13 500 kubikmeter biojet (biobränsle för flyg) år 2021, 70 000 kubikmeter år 2025 och 424 000 kubikmeter år 2030.

– Norge förbereder ett kvotpliktförslag och landar på ungefär samma nivåer. Det tycker vi är bra eftersom det ökar efterfrågan och viljan att investera i produktion. Samtidigt blir risken att bolagen försöker smita undan mindre om fler har samma system, sade Maria Wetterstrand.

Räcker inte för att nå klimatmålen

Hon var tydlig med att detta inte räcker för att nå IPCC:s mål.

– För att klara IPCC behöver utsläppen minska med 50 procent och då behöver vi göra mer än det här för flygets del, sade hon.

Utredningens förslag utöver reduktionsplikten är:

– att regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att titta över möjligheten till stöd för anläggningar för biobränsleproduktion, som även tar in biojet.

– att Konsumentverket får i uppdrag att ta fram ett system för redovisning av klimatpåverkan för långväga resor, klimatdeklaration.

– att regeringsplanen tankar biobränsle vilket löses genom att Försvarsmakten får i uppdrag att upphandla biobränsle för den volym staten tankar.

– att flyget ska få ett tydligt klimatmål, förslagsvis att vara fossilfritt 2045.

– att Försvarsmakten får i uppdrag att utreda förutsättningana för inhemsk produktion och användning av biojetbränsle för försvarsmaktens egna ändamål.

– att nattågstrafiken utökas.

Behöver göra mer än bara reduktionsplikt

Maria Wetterstrand kommenterade förslaget om utökad nattågstrafik, som ju kommer efter det att regeringen lagt fram ett liknande förslag, så här:

– Vi vill visa att man behöver ta fram alternativ till flygresor. Vi behöver jobba på flera fronter.

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin, som tog emot utredningen, nämnde även hon andra trafikslag och ändrade beteenden som viktiga faktorer.

– Regeringen avser att gå vidare med förslagen och analysera dem med målet att vi ska ha en reduktionsplikt för flyget. Jag är övertygad om att det kommer att leda till att vi får igång en större produktion i Sverige med hållbara biodrivmedel, sade hon.

Hur snabbt kan det gå? Håller utredningens tidplan?

– Jag tror att vi kan gå fram så pass snabbt. Med den ökade inblandningen i vägtrafiken kommer det att ge efterfrågan på stora volymer. Jag är övertygad om att om vi ger den nödvändiga signalen till biodrivmedelstillverkarna så att de kommer att kunna tillgodose behoven, sade Isabella Lövin.

Utredningens slutsatser kritiserades i dag i ett pressmeddelande från Greenpeace.

– Atmosfären gör ingen skillnad på koldioxid från skog eller olja, kolet ska främst lagras i träprodukter – och inte förbrännas i flygtanken. Avfall från sågverk är ett alternativ först när virket kom från skogsområden som vi med säkerhet vet kan och ska brukas, något sådant virke finns inte idag. Senaste IPCC-rapporten är tydlig, vi behöver skydda mer skog för att minska vår klimatpåverkan, skriver Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Flygresandet fortsätter att minska

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.