Mark- och miljödomstolen stoppar farligt bekämpningsmedel

Kemikalier Kemikalieinspektionens omstridda beslut om att ge dispens för användning av neonikotinoider på svenska åkrar upphävs.

Mark- och miljödomstolen stoppar farligt bekämpningsmedel
Pixabay

Miljö & Utveckling har tidigare rapporterat om att Kemikalieinspektionen innan jul beslutat att ge dispens för användande av ett bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider. Detta efter att svenska sockerbetsodlarna ansökt om dispens.

Läs mer: HPE: ”IT-branschen blir endast hållbar genom cirkulär ekonomi”

Naturskyddsföreningen och Biodlarna har sedan dess överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen. Nu beslutar domstolen att helt dra tillbaka dispensen som Kemikalieinspektionen godkänt.

– Vi är i dag glada över att mark-och miljödomstolen delar vår bedömning att den förbjudna neonikotinoiden Imidakloprid inte ska användas på åkrarna. Vi har lagar och regler som ska skydda oss och miljön från farliga ämnen och då kan vi inte ge stora undantag när alternativ finns, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. 

Strider mot försiktighetsprincipen

Domstolen hänvisar bland annat till att om denna dispens skulle medges så vore det i strid med såväl försiktighetsprincipen som den EU-lagstiftning som ska skydda människor och miljön från skadliga bekämpningsmedel. 

– Imidakloprid är förbjudet för all utomhusanvändning efter en lång och gedigen process i EU. De skadliga effekterna på bin och andra pollinerare är helt enkelt för stora. Vi har en svår situation idag för bin och andra insekter och vi måste göra vad vi kan för att skydda dem från ytterligare skador, säger Karin Lexén.

Sockerbetsodlarna har efter stoppet av dispensen använt fröer behandlade med bekämpningsmedel som är godkända.

Läs mer: Naturskyddsföreningen överklagar dispens för förbjudet bekämpningsmedel

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.