Farliga bekämpningsmedel förbjuds

Framöver blir de skadligaste växtskyddsmedlen förbjudna i EU. Det stod klart efter att EU-parlamentet i tisdags godkände den nya EU-lagstiftningen för växtskyddsmedel. Beslutet innebär en utfasning av växtskyddsmedel som innehåller cancerframkallande ämnen, som påverkar arvsanlag och fortplantning och som är giftiga och inte bryts ner i miljön.

– Äntligen förbjuds de farligaste bekämpningsmedlen. Beslutet innebär att åtta procent av de bekämpningsmedel som används i Sverige, de farligaste, fasas ut under det kommande decenniet, säger miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter i ett pressmeddelande.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.