Forskning kan ge nya regler för båtbottenfärg

Användningen av båtbottenfärger med irgarol sedan 90-talet har gjort alger intoleranta mot giftet. Det visar en ny avhandling från Institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet. Mikroalger och cyanobakterier som fortfarande påverkas av giftet riskeras att slås ut av de toleranta algerna, och på så vis försvinna ur ekosystemet.

Dessutom pekar forskningen på att det inte bara är alger i hamnområden som påverkas utan även de i större marina områden. Forskningsgruppens resultat kommer förmodligen bidra till nya restriktioner för användningen av irgarol.

– Det skulle innebära att vi kan undersöka hur återhämtningen sker när irgarol fasas ut. En sådan undersökning kan i sin tur avgöra om åtgärderna varit effektiva eller om ytterligare insatser krävs, konstaterar forskaren Martin Eriksson, som skrivit avhandlingen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.