Farliga ämnen förbjuds i elektronikprylar

RoHS-direktivet som rör material och hantering av elektriska och elektroniska produkter har ändrats. Farliga ämnen förbjuds och CE-märkning blir ett krav.

Nya RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) börjar gälla under hösten 2012. Då begränsas användningen av vissa farliga ämnen i leksaker, datorer, sjukhusutrustning, mobiltelefoner och annan elektrisk utrustning vi omger oss med. Ämnen som kan förekomma i dessa apparater är kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och bromerade flamskyddsmedel. Syftet med det skärpta direktivet är att skydda människor och miljö från de farliga ämnena. Genom att förbjuda ämnena och ersätta dem mot mindre farliga underlättas återvinning och en mer hållbar produktion.

Skärpningen innebär att vissa produkter som legat i en gråzon mellan tillåtet och inte tillåtet nu omfattas av direktivet. På sikt kommer RoHS omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning, utom sådan utrustning som är specifikt avgränsad, som till exempel storskaliga stationära industriverktyg.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.