Få döms för miljöbrott

Mer spaning av polisen och ökad tillsyn av verksamheter som inte är kända av tillsynsmyndigheterna. Det är några förslag som kan göra miljöbrottsbekämpningen effektivare enligt Brå:s nya rapport Är vi bra på miljöbrott? – En snabbanalys. Enligt rapporten finns det flera orsaker till att så få miljöbrott leder till fällande domar och nästan aldrig ger mer än böter. Hittills finns det bara ett fall i Sverige där miljöbrott lett till fängelse. Anledningarna är att miljöbrott sällan upptäcks eftersom kontrollen är begränsad, få brott utreds, mer komplexa miljöbrottsmål läggs i många fall ned och domstolarna ogillar åtal om miljöbrott i 30 till 35 procent av fallen.

Enligt rapporten finns det fler möjliga sätt att åtgärda detta. Framför allt behöver systemet för att upptäcka miljöbrott utvecklas. Polisen skulle kunna spela en större roll genom spaningsarbete och underrättelsetjänst på länsnivå. Tillsynsmyndigheterna skulle kunna göra oanmälda besök och kontroller även av verksamheter som inte är anmälda och kända av myndigheterna. Ytterligare en möjlig åtgärd är ett mer djupgående samarbete och större informationsutbyte mellan åklagare, polis och tillsynsmyndigheter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.