Mer tid att söka tillstånd

Tidpunkten för när ansökan om tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet ska vara inne kommer att skjutas fram. Beslutet gäller verksamheter som är tillståndspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd men där ansökan om tillstånd ännu inte har behövt göras. Tidigare skulle tillstånd ha sökts senast den 31 december 2006. Ändringen i övergångsbestämmelserna till förordningen innebär att tillstånd nu ska sökas senast den 31 december 2007, meddelar regeringen. Anledningen är att man inväntar en översyn från Naturvårdsverket av vilka verksamheter som egentligen behöver vara tillstgåndspliktiga där syftet är att minska antalet tillståndspliktiga verksamheter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.