Ägare ska inventera PCB

Regeringen vill att det ska bli krav på inventering och sanering av PCB i byggnader. PCB är förbjudet i Sverige sedan 1978, men finns fortfarande kvar i äldre hus, bland annat i fogmassan. Trots att ämnet varit förbjudet länge utgör halterna fortfarande en risk eftersom PCB är svårnedbrytbara. Förslaget innebär att ägaren till en byggnad som är uppförd eller renoverad mellan 1956-1973 blir skyldig att inventera förekomsten av PCB i fogmassa och golv.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.