EU: Vatten är för billigt i Sverige

Juridik & Politik Vatten är för billigt i Sverige. Nu menar EU-kommissionen att Sverige inte helt följer ramdirektivet för vatten, men regeringen håller inte med.

Sveriges höga vattenkonsumtion, den högsta i hela EU enligt Eurostat, tyder på att det saknas en effektiv prispolitik för vatten, menade EU-kommissionen i en formell underrättelse som skickade till regeringen i slutet av november. De påpekade också att det är oklart om Sveriges införande av miljökvalitetsnormer är förenligt med de bindande målen i vattendirektivet, skriver Altinget. På grund av bland annat detta följer inte Sverige ramdirektivet för vatten på alla punkter. Men kommissionen har fel menar regeringen i sitt svar som skickades i veckan. Om EU-kommissionen inte blir nöjd med svaret kan de i nästa steg kräva att Sverige rättar till reglerna inom en viss tid.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.