EU satsar 100 miljoner euro på bioekonomin

EU Ökad cirkularitet inom bioekonomin och pengar till investeringar för att hjälpa innovationer ut på marknaden. Det är två delar i EU:s uppdaterade strategi för bioekonomi, som kom förra veckan. ”Strategin är bra” tycker Kjell Ivarsson, senior rådgivare på LRF och medlem i EU:s bioekonomipanel.

EU satsar 100 miljoner euro på bioekonomin
Natalie Greppi

Den uppdaterade strategin handlar mycket om att ta tillvara restprodukter och skapa cirkularitet. Strategin lägger extra intresse vid länder i Öst- och Centraleuropa som ligger efter de mer välbärgade länderna i övriga unionen. Men Kjell Ivarsson på LRF är nöjd med strategin så här långt:

Kjell Ivarsson.
Kjell Ivarsson.

– Strategin är bra. Det vi saknar är att kommissionen samlar sig med alla sina direktorat (motsvarande de svenska departementen, reds anm) och att vi får tydligare åtgärdspaket. Strategin är fortfarande i någon slags utredningsfas. Nu måste det bli verkstad och det betyder att någon måste ta tag i frågorna, säger han.

Samverkar med livsmedelsstrategin

Han ser stor potential för Sverige i strategin.

– Jag tror att EU:s bioekonomistrategi kommer att gå att gifta ihop med den svenska livsmedelsstrategin, som går ut på att vi ska producera mer livsmedel i Sverige. Mer livsmedel ger mer restprodukter, vilket kommer att ge förutsättningar för innovation och nya produkter, säger han.

– Vi har även mål för att öka graden av självförsörjning av insatsvaror, som energi och gödsel. Det går som hand i handsken med EU:s strategi.

EU: Bioekonomin ska bli cirkulär

Det är ingen självklarhet att bioekonomi är cirkulär, men EU lägger stor vikt vid just cirkularitet i sin nya strategi. Det innebär i praktiken att projekt som tar tillvara restprodukter – helst så att avfallet blir noll – kommer att kunna stöttas av en investeringsplattform på 100 miljoner euro. Pengarna ska hjälpa innovationerna ut på marknaden.

– Det kan handla om vassle, som är en restprodukt vid osttillverkning, eller halm som är en restprodukt när man odlar spannmål. Biogas är ett annat bra exempel, säger Kjell Ivarsson.

Läs mer: 25 nordiska exempel på bioekonomi

Han är försiktigt positiv till att strategin kan bli mer än ”ett tjusigt dokument”.

– Det som talar för att det kommer skarpa förslag är dels att EU vill skapa en miljon gröna jobb till år 2030, dels att det är uttalat att den ska ned på regional nivå – inte bara nationell – och dels att frågan berör nästan alla direktorat vilket kommer att kräva bättre samarbete, säger han.

Strategin innehåller också skrivningar om att öka kunskapen om ekosystemets begränsningar och erbjuda råd om hur bioekonomin ska skötas på ett hållbart sätt. Johanna Sandahl, Svenska Naturskyddsföreningen, kommenterar:

– En självklar och färsk koppling är till rapporten från IPCC, FN:s klimatpanel. En av de saker man verkligen tydligt skriver där är vikten av att också ha friska ekosystem för att klara 1,5-gradersmålet. Det omfattar alla landbaserade och havsbaserade ekosystem som naturlig kolsänka men också att ekosystemen ska klara de konsekvenser som klimatförändringarna kan leda till, säger hon.

– Samtidigt som vi gör allt vi kan för att minska utsläppen måste vi också se till att hålla våra ekosystem friska. Till exempel för skogen finns miljömålet levande skogar och den biologiska mångfalden i skogen behövs inte bara för arternas egenvärde utan alla arter behövs för att ekosystemen ska vara friska.

Vill bygga upp ökad kunskap

Hon fortsätter:

–   Så det känns väldigt positivt att man i den här strategin också lyfter vikten av att förstå och ta med den typen av konsekvenstänk.

EU poängterar i strategin behovet av att bygga upp och föra ut kunskap för att skapa en hållbar bioekonomi.

– En viktig förutsättning är att det finns bra data att utgå ifrån. Det är en självklarhet att man behöver kunskap för att veta hur man ska göra – vilka skogar är de som är viktigast att skydda? säger Johanna Sandahl.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.