Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi här

Avfall & Återvinning Nu har EU-kommissionen lämnat sitt efterlängtade lagstiftningspaket om Cirkulär ekonomi.
– Den cirkulära ekonomin handlar om en djupgående omvandling av hur hela vår ekonomi fungerar, sade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans i samband med att förslaget presenterades.

EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi här
EU

Syftet med paketet är att stimulera en övergång till cirkulär ekonomi i Europa. Man vill ”sluta kretsloppet” i produkters livscykel genom ökad materialåtervinning och återanvändning.

Förslaget har utarbetats av en projektgrupp som letts av kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och vice ordförande Jyrki Katainen i nära samarbete med kommissionärerna Karmenu Vella och Elżbieta Bieńkowska.

– Varken vår planet eller vår ekonomi kommer att överleva om vi framhärdar med vår nuvarande slit-och-släng-attityd, framhöll Frans Timmermans i ett pressmeddelande i samband med att förslaget presenterades.

Vice ordförande Jyrki Katainen menar att EU-kommissionen med förslaget kommer att undanröja de hinder som gör det svårt för företag att optimera sin resursanvändning.

– Förslaget sänder en positiv signal till de som väntar på att investera i den cirkulära ekonomi. Vi menar att Europa nu är det bästa stället för att bygga upp en hållbar och miljövänlig verksamhet, konstaterar Jyrki Katainen.

Nya mål

EU-kommissionen presenterar flera nya mål i sitt paket; 65 procent av allt kommunalt avfall och 75 procent av allt förpackningsavfall ska materialåtervinnas senast 2030. Deponeringen ska också minska. Högst 10 procent av avfallet får deponeras 2030.

Övergången till en cirkulär ekonomi i Europa kommer att stödjas ekonomiskt genom finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, 650 miljoner euro från Horisont 2020 (EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation) samt 5,5 miljarder euro från strukturfonderna för avfallshantering och investeringar i den cirkulära ekonomin.

Detta vill kommissionen:

  •  Öka förtroendet för returmaterial genom att skapa kvalitetsnormer för returvaror.
  • Främja en utveckling där de varor som produceras är hållbara och energieffektiva och går att reparera och återanvända. För att det ska bli möjligt ska arbetsplanen för ekodesign 2015-2017 ses över.
  • Göra det lättare att använda ekologiska och avfallsbaserade gödselmedel genom att förordningen om gödselmedel revideras.
  • Ta fram en strategi för plast som höjer graden av återvinning, nedbrytbarhet och minskar antalet farliga ämnen i plast. I strategin ingår också att få ordning på problemen med plastföroreningar i haven.
  • Åtgärder för återanvändning av vatten, bland annat ett lagstiftningsförslag där minimikrav kring återanvändning av avloppsvatten sätts upp.
  • Halvera livsmedelsavfallet till 2020 genom bland annat gemensamma mätmetoder och bättre datummärkning av livsmedel. Generellt vill man harmonisera och förbättra metoder för beräkning av återvinningsgrader i hela EU.
  •  Ta fram ekonomiska incitament som gör det intressant för tillverkare att erbjuda miljövänliga produkter som är enkla att materialåtervinna.
  • Åtgärder för att stimulera industriell symbios, det vill säga att en industris biprodukt kan användas som råvara i en annan industri.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.