Energimyndigheten vill få fart på förnybart

Tiden det tar för anläggningar av förnybar el att få tillstånd har ökat med cirka 40 procent på bara fyra år. Nu släpper Energimyndigheten en rapport om hur problemet ska lösas.

Energimyndigheten vill få fart på förnybart

Det är regeringen som gett myndigheten i uppdrag att se över hur tillståndsprocessen kan snabbas upp. Idag tar det drygt två och ett halvt år för en tillståndsansökan för förnybar el att bli färdig.

Bland annat föreslås en översyn av lagstiftningen.

– Syftet med översynen ska vara att samordna prövningen av olika sakfrågor. Det kan exempelvis handla om att prövning enligt artskyddsförordningen och biotopsskyddet tas om hand vid prövningen av tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt nionde kapitlet i miljöbalken, säger Camilla Rosenberg, chef för vindenheten på Energimyndigheten.

Därtill vill myndigheten att länsstyrelser och mark- och miljödomstolar får mer resurser eftersom antal ärenden ökat. Främst har ökningen skett inom vindkraft. Ett annat förslag är att de inblandade myndigheterna ger ut vägledningar för att minska risken för ofullständiga ansökningar, något som är ett problem idag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.